• Det kan være flere årsaker til dette. Ta kontakt med Kundesenteret på telefon 91503202 for hjelp.