Hvilket beløp må jeg betale på forfallsdato?

Når du får kredittkortregningen, viser den det totale beløpet du skylder. Du er likevel ikke nødt til å betale alt med en gang, men du må betale minstebeløpet. Hvis du ikke betaler hele regningen, vil det påløpe renter på resten.