• Ja, ring oss på [for lokale behov - ikke brukt pa felles innhold forelopig] så ordner vi det.