Er det mulig å få fullfinansiert objektet?

Ja – det er mulig å få fullfinansiert hos oss. Ved siden av at du selvsagt må være i stand til å betjene det aktuelle lånet, må nedbetalingstiden være slik at løpende restgjeld til enhver tid er lavere enn verdien på det du finansierer.