Hva er forskjellen på medlåntaker og kausjonist?

En medlåntaker er like ansvarlig som hovedlåntaker for at lånet blir nedbetalt, og har mer ansvar enn en kausjonist. Vi kaller medlåntaker og hovedlåntaker samskyldnere. En kausjonist blir først stilt ansvarlig om lånet misligholdes. 

Medlåntakeren er ansvarlig til hele lånet er nedbetalt, mens en kausjonist kan velge å kun garantere for deler av lånet. Kausjonist brukes ofte hvis du mangler penger til egenkapital, mens medlåntaker kan være en løsning for å kompensere for lav inntekt.

Se også: 
Hva er medlåntaker?
Hva er kausjonist?