Hva slags abonnementer kan jeg si opp?

Det er gjort en kartlegging av hvilke abonnementstjenster som er mest brukt. Om lag 20 av de vanligste tjenestene innen strømming, mobil, trening, aviser osv. er lagt inn i denne første versjonen. Etter hvert vil du kunne si opp flere abonnementer.

Noen typer abonnementer vil du ikke kunne si opp. Det gjelder f. eks. strøm, som ikke kan sies opp med mindre kunden endrer adresse. Amerikanske abonnementer kan per nå heller ikke sies opp fordi tjenesten fra Minna Technologies bygger på europeisk lovgivning.