Hvordan bestiller jeg bankkort for barn?

Bankkort for barn bestilles av en forelder, så sender vi deg en e-post om at avtalen må signeres med BankID. Hvis barnet har flere enn én foresatt, må også de signere avtalen. Barn som er 15 år og eldre kan ha BankID selv. Vi sender et engangspassord så snart bestillingen er i orden. Dette engangspassordet brukes til å lage PIN-koden.