Kan du overføre penger direkte fra ukepengeappen?

Du avgjør selv hvordan du vil overføre penger. Du kan lage et fast oppdrag i din nettbank, eller du kan overføre når du ønsker fra din konto eller gå direkte til  SpareBank 1s mobilbank via en link i ukepengeappen.