• Utgangspunktet er at du kan legge til alle kontoer du kan betale fra, altså alle brukskontoer som du eier eller disponerer. Men enkelte banker har valgt å kun dele konto der du står som eier.

    Se også: