• Avkastningen på sparingen er skattefri frem til du starter utbetalingen. Ved utbetaling beskattes avkastningen som alminnelig inntekt. Sparesaldoen er gjenstand for formueskatt. Det er ikke skjermingsfradrag på pensjonskonto.

    Nye skatteregler fra 1. januar 2019:

    Fra 2019 deles den skattepliktige avkastningen for pensjonssparing i aksjeavkastning og renteavkastning. De nye reglene innebærer en høyere skattesats på aksjer enn på renter, men gir deg også skjermingsfradrag og rabatt på aksjer ved beregning av formue.

    Hva betyr dette for meg?