• Har du rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden, har du også rett til å få utbetalt alderspensjon fra pensjonssparingen. Du får da et pensjonskapitalbevis med rett til straks begynnende pensjon. Årlig ytelse fastsettes i samsvar med uføregraden.