Hva skjer med fondsandelen når fondet konverteres til nettofond?

I utgangspunktet skal dette skje som et ordinært fondsbytte, men ved at salg og kjøp skjer samme dag. Du kan ikke kjøpe eller selge fondsandeler når flyttingen pågår. Etter at flyttingen er gjennomført får du en sluttseddel.

Les også:
Påvirker endringen i prismodellen spareavtalen min?
Kan jeg fortsatt kjøpe bruttofond (fond med returprovisjon)?