• Administrasjonsgebyr i hele avtaleperioden:

    • 0,1 prosent (Gebyret er i prosent av saldo per år og belastes saldo månedlig)

     

    Forvaltningshonorar før utbetaling:

    • Alderstilpasset: fra 1,15 til 0,67 prosent
    • Forsiktig: 0,70 prosent
    • Moderat: 0,85 prosent
    • Offensiv: 1,00 prosent
    • 100 % Aksjer: 1,15 prosent

     

    Utbetalingstiden:

    • 1 prosent av saldo hvor 0,35 prosent er pris for avkastningsgaranti og 0,65 prosent er pris for forvaltning