• Ja, da anses differansen som tap ved realisasjon av aksjer.  Tap ved realisasjon av aksjer og aksjefond er fradragsberettiget.