naringsbygga

Grønt næringslån

Tenker bedriften din å gjøre investeringer for å bli mer miljøvennlig? Vi gir ekstra gunstige betingelser på lån til miljøtiltak.

Gjør det mer lønnsomt å velge miljøvennlige løsninger.
Gir bedriften et konkurransefortrinn gjennom å være miljøvennlig.
Gir et forsprang med omstillingen og reduserer klimarisikoen.

Priser og vilkår

Inntil 0,75 prosentpoeng rabatt
 • For tiltak som reduserer klimagassutslipp.
 • For tiltak som reduserer energibehov.
 • For tiltak som øker fornybar energiproduksjon.
 • For tiltak som har annen positiv innvirkning på miljøet.

Grønt næringslån kan gis til tiltak som:

 • Reduserer eller unngår klimagassutslipp
 • Reduserer energibehov eller elektriskt effektuttak
 • Øker fornybar energiproduksjon
 • Har annen positiv påvirkning på miljøet
  • Forhindring og kontroll av forurensing til grunn, vann eller avfall
  • Miljømessig bærekraftig bruk av naturressurser innenfor landbruk og skogsbruk 
 • Utstyr som gir en en bedre miljøeffekt enn det som er standard i bransjen. (Utstyr som blir byttet ut pga elde og slitasje vil ofte ha en positiv miljøeffekt for bedriften, men ikke nødvendigvis føre til bedre resultater enn standarden i bransjen).
 • - er du i tvil så ta kontakt for en individuell vurdering.

Lånet gis primært til disse bransjene:

 • Bygg og eiendom
 • Energi- og klimavennlig industri
 • Lavutslippstransport
 • Fornybare energisystem
 • Grønn bærekraftig turisme og reiseliv
 • Grønn bærekraftig skogs- og gårdsdrift

Vilkår

 • Grønt næringslån forutsetter at prosjektet er en del av bedriftens bærekraftstrategi og vi forventer at bedriften tar strategiske beslutninger som reduserer klimarisiko og påvirkning på natur, klima og miljøet.
 • Søknader for Grønt næringslån skal, i tillegg til ordinær dokumentasjon, også gi informasjon om prosjektet, beskrive hvordan prosjektet tilfredsstiller søknadskriteriene og inneholde:
  • En beregning på estimert effekt fra prosjektet/tiltaket (i for eksempel CO2-ekvivalenter/år, kWh/år, kW e.l.) sammenlignet med eksisterende alternativ eller bransjestandard.
  • Vise at prosjektet leder til en vesentlig forbedring sammenlignet med alternativ løsning (tradisjonell eller eksisterende).
 • Lån kan gis for direkte investeringskostnader knyttet til prosjektet som f.eks. innkjøp av fysiske investeringer som material/teknologi/system.
 • Lånet dekker ikke egne interne timer eller drifts- og vedlikeholdskostnader.
 • Bedriften skal etter gjennomført prosjekt rapportere endelig effekt av prosjektet (f.eks. gjennom oppdaterte beregninger eller målt effekt) senest 6 måneder etter avsluttet/gjennomført prosjekt sammen med dokumentasjon av kostnader knyttet til prosjektet (fakturaer, kvittering m.m).
 • Vi ønsker mulighet for å publisere informasjon om prosjektet som prosjektbeskrivelse, utlånsvolum, estimert og oppnådd effekt på et overordnet nivå. Vi ønsker å kunne rapportere årlige tall og eventuell annen relevant informasjon løpende under lånets løpetid.
 • Ved hver søknad gjøres en vanlig kredittvurdering. I tillegg gjøres en vurdering knyttet til vilkårene for Grønt næringslån. Ved behov kan ekstern ekspertise tas inn og banken tar forbehold om at tilleggsinformasjon kan være nødvendig å legge frem. 
 • Er du i tvil om prosjektet kvalifiserer for Grønt næringslån, ta kontakt med din rådgiver. Banken har en egen Energi- og miljørådgiver dersom du ønsker å diskutere detaljer rundt prosjektet.

 

 

Bransjespesifikke vilkår

 • Næringsbygg og bolig/fritidsbolig - nybygg:

  • Krav til 20% lavere energibehov enn gjeldende TEK-standard.
  • Krav til 20% lavere klimagassutslipp/LCA ihht NS3720 sammenlignet med TEK-bygg
  • BREEAM-Nor sertifisering (Excellent eller Outstanding)
  • For salg av bolig/fritidsbolig til privatpersoner, skal gjeldende kriterier for Grønt lån oppfylles.

  Oppgradering eksisterende næringsbygg

  • Full oppgradering til gjeldende TEK-standard.
  • Energikarakter A (med farge gul/grønn)
  • Krav til 30% minsket energibehov etter rehabilitering.

  Individuelle tiltak

  • Tiltak for eksisterende bygg som kvalifiserer til Enova sine støtteprogram under Bygg og Eiendom («varmesentraler» og «beste tilgjenglige teknologi»)

  Oppkjøp og eierskap av bygg

  • Energikarakter A (med farge gul/grønn).
  • Krav til Energiledelsesystem.

  Her finner du ENOVA sine støtteordninger for bygg og eiendom.

 • Veiledende minstekrav innenfor kategorien sammenlignet med alternativ løsning (tradisjonell eller eksisterende løsning):
  • Energieffektiviseringstiltak (min. 20%) 
  • Tiltak som reduserer elektrisk effektuttak (min. 20%)
  • Bruk av overskuddsvarme
  • Tiltak/prosjekt som leder til minskede klimagassutslipp (tilsvarende minimum 30 000 kg CO2-ekvivalenter per år)
  • Tiltak/prosjekt som leder til minskning eller forebygging av forurensning til det ytre miljøet (avfall, utslipp til sjø, skog, mark etc.), må kunne vise til en vesentlig forbedring sammenlignet med alternativ løsning.
  • Tiltak/prosjekter som fått innvilget støtte fra Enova innenfor Industri og anlegg kan tilfredsstille kriteriene for grønt næringslån (men trenger godkjent kredittvurdering og å oppfylle øvrige kriterier).

  Her finner du ENOVA sine støtteordninger for Industri og anlegg. Se også ENOVA sine temasider om energiledelse.

  Eksempel på relevant rapportering:

  • Beregnet effekt av prosjektet/tiltaket i MW, MWh/år, CO2-ekv./år, o.l.
 • Veiledende minstekrav innenfor kategorien
  sammenlignet med alternativ løsning (tradisjonell eller eksisterende løsning):
  • Klimagassreduserende tiltak for landtransport
   • Innkjøp av elektrisk, hydrogen, biogass kjøretøy, lastbiler, anleggsmaskiner og liknende (min. erstatter motsvarende 2000 liter diesel/år).
   • Tilknyttet nødvendig infrastruktur for bedriften.
  • Tiltak/prosjekter som fått innvilget støtte fra Enova innenfor Energi- og klimatiltak i landtransport kan tilfredsstille kriteriene for Grønt næringslån (men trenger godkjent kredittvurdering og å oppfylle øvrige kriterier).

  Her finner du ENOVA sine støtteordninger for landtransport.

  Eksempel på relevant rapportering:

  • Beregnet effekt av prosjektet/tiltaket i reduksjon av diesel l/år, CO2-ekv./år, antall fossile kjøretøy som erstattes.
 • Veiledende minstekrav innenfor kategorien sammenlignet med alternativ løsning (tradisjonell eller eksisterende løsning):
  • Økt elektrisk eller termisk energiproduksjon fra fornybare energikilder som sol, vind, jord, vann, overskuddsenergi.
  • Fleksibelt energisystem basert på fornybar energiproduksjon (min. 80%) og/eller redusert elektrisk effektuttak (f.eks. ilagring, områdesløsninger o.l.).
  • Tiltak/prosjektervsom fått innvilget støtte fra Enova innenfor Energisystem og Varmesentraler kan tilfredsstille kriteriene for Grønt næringslån (men trenger godkjent kredittvurdering og å oppfylle øvrige kriterier).

  Her finner du ENOVA sine støtteordinger for energisystem

  Eksempel på relevant rapportering:

  • Beregnet effekt av prosjektet/tiltaket, produksjon MWh/år, installert effekt MW.
 • Reiseliv er en viktig næring i våre markedsområder, og kan selvfølgelig også kan søke om Grønt næringslån. Vi håper en av kategoriene over passer til ditt prosjekt. Hvis ikke - ta kontakt med oss så finner vi en løsning sammen.

 • Landbruk og skogbruk er viktige næringer i våre markedsområder, og kan selvfølgelig også kan søke om Grønt næringslån. Vi håper en av kategoriene over passer til ditt prosjekt. Hvis ikke - ta kontakt med oss så finner vi en løsning sammen.

mann-og-sonn-pa-sykkel

Bidra lokalt

For å nå togradersmålet fra Paris-avtalen må alle gode krefter jobbe sammen - også her i vårt nærområde.

bygninger

Vær i forkant

Strengere miljøkrav fra myndighetene gjør det stadig viktigere å ta grep tidlig for å henge med.

Highfive

Led konkurransen

Mange stiller krav til miljøhensyn når de velger leverandør. Ikke vær blant de som blir ekskludert fordi du ikke har fulgt med i timen.

bevisstforbruker

Vær på lag med forbrukeren

Stadig oftere ser vi at det ikke er krav fra myndighetene, men forbrukermakten som bestemmer bedriftens veivalg.

Forbered bedriften på generasjon grønn

UNG2019-undersøkelsen fra Opinion viser at:

 • Ungdom syns miljø og klima er viktigere enn både mobbing, ytringsfrihet og rettferdighet i verden.
 • Ungdom er mer bekymret for miljø og klima enn krig, stress og egen yrkeskarriere.
 • Det er kort vei til å bruke sin forbrukermakt, og si fra med både lommeboken og via sosiale medier til bedrifter som ikke tar miljøansvar.

 

"Vi tror det er strategisk riktig av bedrifter i Hallingdal og Valdres å ligge i forkant av utviklingen på miljø- og klimatiltak. Først og fremst på grunn av miljøet, men også av konkurransemessige hensyn".

- Emma K. Thylander
Energi- og miljørådgiver SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Visste du at du kan søke støtte hos Miljødirektoratet til å bytte ut varebilen med diesel- eller bensinmotor med en varebil med nullutslipp? 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }