Har vi riktige kontaktopplysninger?

Du får tilsendt en SMS eller e-post når du har nye dokumenter i pensjonsportalen. For at du skal få denne varslingen, er det viktig at du sjekker informasjonen som er registrert på deg. 

Snekker har kaffepause.

Vil du heller ha informasjon i posten?

Logg inn og reserver deg mot digital kommunikasjon

Det gjør du under "Innstillinger for kommunikasjon" i Min pensjonsprofil.