Grønt innskudd

100% av pengene som settes inn blir lånt ut igjen gjennom våre grønne låneprodukter.

NB! Uttak må varsles minimum 31 dager i forveien.

HV-sparing-gutt-pa-gulv-med-sparegris.jpg
Pengene går uten unntak til finansiering av grønne utlån.
Grønt innskudd bidrar til redusert energiforbruk.
Sparepengene dine bidrar til noe som opptar deg.

Priser og vilkår

Fra 4,50 %
  • 31 dagers varslingsfrist for uttak
  • Innskudd over 1 million; rente 4,60 % (Rente fra første krone)

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

Bærekraftansvarlig Emma K. Thylander forklarer sammenhengen mellom innskudd på konto og utslipp av CO2.

Hvordan kan penger på konto spare 57 tonn CO2e i året?

Pengene du setter inn i banken låner vi ut igjen til bedrifter og privatpersoner. Vanligvis går alle innskudd i den samme potten, men med Grønt innskudd øremerkes pengene til grønne lån. Grønne lån gir vi til låneformål som har en høyere standard for energiforbruk og utslipp enn lovkravene tilsier. Tiltak for å gjøre eldre boliger mer energieffektive og elektriske anleggsmaskiner er eksempler på dette. I 2022 hadde vi 100 millioner kroner i Grønt innskudd. Gjennomsnittlig besparelse av CO2e per million lånt ut gjennom grønne lån er 0,57 tonn.

Hva tilsvarer 57 tonn CO2e?

57 tonn CO2e er det vi har beregnet at Grønt innskudd bidro til å spare inn i 2022.
For beregning, se vår bærekraftsrapport.

Forhold mellom lån og innskudd

Hvert kvartal vil vi avregne balansen mellom Grønt innskudd og grønne lån. For 2022 var balansen slik. (Tall i millioner kroner). For detaljert beskrivelse, se bærekraftrapport for 2022.

hv-gronn-bankbalanse-2022.svg

På alle utlån og investeringsvalg vurderer vi miljørisikoen. Ulovlige og direkte miljøskadelige investeringer finansierer vi aldri. Men vi ønsker å gjøre litt mer. Vi vil stimulere andre til å ta gode miljøvalg. Derfor har vi lån som skal ta ned terskelen for å ta i bruk energieffektive løsninger. Det er disse lånene Grønt innskudd bidrar til å finansiere. 

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }