Hva er et testament og når trenger du et? 

I et testament bestemmer du hvordan dine verdier og eiendeler skal fordeles etter at du er død. 

Etter arveloven går noe til ektefellen og resten til egne barn. Behovet for et testament oppstår hvis du ønsker en annen fordeling av arv. Kanskje ønsker du å sikre ektefellen din i større grad, eller du vil gi bestemte eiendeler til bestemte personer – eller at også barna til ektefellen din skal arve.

Andre muligheter er hvis du vil gi noe til gode formål, eller sette av midler til vedlikehold av graven. Det kan også være forhold ved en arving som gjør at du trenger bestemmelser om forvaltning. Med et testament kan alt dette og mye annet bestemmes.

Å bestemme hvem som skal arve hva, kan også være med å forebygge senere krangel mellom arvingene.

Slik lager du et testament

  1. Det er ulike maler for testament avhengig av din sivile status.  Du må være kunde og å logge inn med BankID for å fylle ut i malen. 
  2. Når kontrakten er ferdig utfylt, laster du det for signering av deg og to vitner.
  3. Oppbevar det undertegnede testamentet på et sikkert sted. Det tryggeste er å la domstolen oppbevare det mot et gebyr.
  4. Trenger du advokathjelp og er kunde kan advokatene i Advokatfirmaet Legalis hjelpe deg. Du betaler ikke for den første halve timen, deretter har du reduserte priser dersom du trenger mer veiledning fra dem.

Velg din sivile status for å sette opp ditt testament

For å fylle ut testamentet må du være kunde og logge deg inn med BankID. Er du enke eller enkemann velger du Testament for enslig.


Video placeholder image

Flyttet to familier sammen 

Hør historien til Helene og Svein om ekteskap, familieliv og tanker om arv.

Spørsmål om arv og testament

Ønsker du å bidra økonomisk til boligkjøp eller annet formål, er det viktig å gjøre dette ryddig og åpent. Tenk gjennom om det skal være lån eller gave. Hvis det skal være gave, er forskudd på arv en god mulighet. Dette vil oppleves mer rettferdig for andre arvinger, siden forskuddet trekkes fra ved senere arveoppgjør. Forskuddet kan skrives ned i et testament, slik at det ikke blir tvil om hvem som er mottaker og størrelsen på beløpet.

Er dere gift og har kun felles barn, er dere i utgangspunktet godt sikret. Gjennom reglene om uskifte kan gjenlevende ektefelle overta alle eiendeler, inkludert felles bolig. Arveoppgjøret skjer først når gjenlevende ønsker dette.

Hvis dere er gift og har barn fra tidligere forhold, gjerne kalt særkullsbarn, blir det litt komplisert. Det er ikke rett til uskifte med avdødes særkullsbarn. Det kan derfor oppstå situasjoner hvor gjenlevende ektefelle har problemer med å beholde boligen, siden det skal utbetales arv til avdødes barn. Hvis dere er i situasjonen «mine og dine», er flere grep aktuelle. Herunder at særkullsbarn samtykker til uskifte, eller at barnas arv begrenses gjennom et testament og bruk av livsforsikring.

Det hender dessverre at familier opplever vanskelige konflikter om arv. Noen arvinger kan oppleve at oppgjøret er urettferdig, gjerne fordi andre har fått verdier tidligere. To nøkkelord for å unngå konflikt er åpenhet og verdsetting. Åpenhet rundt fordelingen, og kunnskap om hvilke verdier som finnes, gjør at det ikke kommer store overraskelser ved arveoppgjøret. Et testament som beskriver utdelte forskudd på arv, og bestemmelser om hvilke eiendeler de enkelte arvinger skal ha, er ofte et godt verktøy.