Sett av datoen: 25. august 2022 arrangeres Drivkraftkonferansen

Miljø, bærekraft og energi

Miljø, bærekraft og energi er årets tema under Drivkraftkonferansen 2022, som i år arrangeres i Sandnessjøen. Vi inviterer til en spennende konferanse om vårt tids største utfordring; klimaspørsmålet, og hva vi kan gjøre for å sørge for nødvendige kutt. Vi skal sammen sørge for en bærekraftig  omstilling, der det er mange krav, men også mange muligheter for din bedrift.

I år spør vi: Hvordan kan vi skape bærekraftig vekst på Helgeland? Hva betyr det for deg og din bedrift, for Norge og resten av verden? 

Mer informasjon om program og påmelding kommer. Fram til da: Sett av datoen! 

Helgeland i framtiden - en mulighetsstudie

Helgeland er et næringsmekka, med industri i verdensklasse, og perfekte forhold for havbruk og ren kraftproduksjon. Men for å enda bedre utnytte potensialet vårt, trenger vi å se i kikkerten - mot veien videre. 

Som en drivkraft for vekst på Helgeland skal Lokalbanken bidra til det: I forbindelse med Drivkraftkonferansen 2021 la vi fram en mulighetsstudie for å avdekke muligheter, utfordringer og potensiale for fremtidens Helgeland. 

Tema i mulighetsstudien:

  • Hvilke muligheter har vi for mer vekst og økt verdiskaping i regionen?
  • Hvordan skape flere og lønnsomme arbeidsplasser?
  • Hvordan få flere til å velge Helgeland som sitt bosted?
  • Hvordan fjerne barrierer for samarbeid på tvers av kommunegrenser?

Om drivkraftkonseptet

Drivkraftkonferansen - hvor privat og offentlig næringsliv møtes for å utvikle samarbeidet på Helgeland.
Drivkraftmagasinet - slik bidrar vi til en mer attraktiv region gjennom gode historier om Helgeland.
Kompetansestipendet - et bidrag til mer drivkraft til bedrifter og deres ansatte på Helgeland.

Vi deler ut kompetansestipendet

Under Drivkraftkonferansen offentliggjør vi vinneren av årets Kompetansestipend. Stipendet er på 30.000 kr., og skal bidra til mer kompetanseutvikling i bedrifter på Helgeland.

Vi ønsker søknader fra både store og små bedrifter og deres ansatte, innen hvilket som helst fagfelt

Mottakeren av Kompetansestipendet 2021 var Silje Straum i Norconsult.

Vi trekker vinner av drivkraftprisen

Drivkraftprisen deles ut årlig under Drivkraftkonferansen.

Prisen går til en drivkraft utenom det vanlige, og skal være en oppmuntring til videre engasjement for lokalsamfunnet. Vinneren mottar et pengebeløp på 100 000 kroner, som den dedikerer videre til et samfunnsnyttig formål.

Mottakeren av Drivkraftprisen 2021 var Simen Garaas i Sømna IL.

Vekst, innovasjon og samarbeid

Drivkraftkonferansen er SpareBank 1 Helgeland sin årlige næringskonferanse for å sikre vekst, innovasjon og samarbeid mellom offentlig og privat næringsliv. Hvert år stiller vi spørsmålet:

Hvordan skape drivkraft for vekst på Helgeland?