Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 Helgeland.

Over lang tid har vi ikke hatt gebyrer på flere tjenester som vi betaler tredjepart for å levere. De nye gebyrene er satt ut fra hva det koster banken å levere disse tjenestene, og er fortsatt svært konkurransedyktige.

Nye priser på kort og betalingstjenester gjelder fra og med 9. juli 2022.

BETALING

 • Alle kostnader knyttet til Bank+Regnskap trekkes fra konto. Merk at prisene ikke trekkes samlet, men fordeler seg med et trekk på banktjenestene og et trekk på regnskapstjenestene. Prisen på banktjenestene er fast på 110 kroner, mens prisen på regnskapstjenesten bestemmes ut i fra valgt pakke (liten, medium, stor). 

  I tillegg påløper det kostnader knyttet til bruk av tjenestene, både på bank og på regnskapssystem. Kostnader knyttet til regnskapssystemet faktureres med mva. Eget bilag med mva-spesifikasjon tilgjengeliggjøres.

  Produktpakker

  Liten

   

  Medium

   

  Stor

  199 kr

   

  299 kr

   

  449 kr

  Transaksjonspriser i SpareBank 1 Regnskap
  (alle priser er ekskl. mva)

   

  EHF, per stk

   

  Fakturatolk, per stk

   

  Utbetalinger, per transaksjon

   

  Innbetalinger, per transaksjon

   

  eFaktura (inkl. Vipps) fra bedrift til privat

   

   

  Moduler i SpareBank 1 Regnskap

   

  Timeregistrering, per måned / per bruker

   

  Lønn, per lønnslipp

   

   

  Ekstra brukere

   

  Ekstra bruker per måned med Liten

   

  Ekstra bruker per måned med Medium

   

  Ekstra bruker per måned med Stor

   

   

  Ekstra selskaper

   

  Ekstra selskap per måned med Liten

   

  Ekstra selskap per måned med Medium

   

  Ekstra selskap per måned med Stor

   

   

   

  3 kr

   

  3 kr

   

  1,50 kr

   

  0,50 kr

   

  5,50 kr

   

   

   

   

  49 kr

   

  25 kr

   

   

   

   

  99 kr

   

  99 kr

   

  199 kr

   

   

   

   

  NA

   

  99 kr

   

  199 kr

  For transaksjonspriser på banktjenester, se prisliste. Informasjon ligger hovedsakelig under Nettbank og mobilbank bedrift og Innbetalingstjenester.

 • Pris

  Transaksjonskostnader for brukersted

  F.o.m. 01.07.2022 gjelder 0,20 kr

  Oppgjørsbehandling per brukersted per måned

  F.o.m. 01.07.2022 gjelder 25 kr

  Spesifisert transaksjonsliste bestilt av bank

  F.o.m. 01.07.2022 gjelder 50 kr

  Tvangsavstemming brukersted

  F.o.m. 01.07.2022 gjelder 350 kr

 • Pris

  Etablering

  500 kr

  Månedspris

  85 kr

  Transaksjon med KID

  2 kr

  Transaksjon uten KID

  2,50 kr

  Transaksjon med KID kreditnota

  2,50 kr

  Transaksjon med strukturert informasjon

  2,50 kr

  Endring avtale

  150 kr

  Filforsendelse MPS

  5,-

  Registrering/sletting av avtale i MPS

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 250 kr

  Registrering av avtale i nettbank og bank

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 150 kr

  Endring/sletting av avtale i MPS

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 250 kr

  Endring av avtale i nettbank og bank

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 150 kr

  Autogiro uten melding

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 2 kr

  Autogiro med melding

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 2 kr

  Tilbakeført giro utbetaling

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 2 kr

  Standard giro

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 2 kr

  Innsamlingsblankett retur

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 2 kr

  Henting av fil med Egiro konteringsdata 

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 5 kr

  Sletting av avtale i MPS

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 500 kr

 • Pris

  Etablering ny/endring med test

  1000 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 1600 kr

  Månedspris

  85 kr

  Registrering/sletting av avtale i MPS

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 250 kr

  Registrering av avtale i nettbank og bank

  500 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 150 kr

  Endring/sletting av avtale i MPS

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 250 kr

  Endring av avtale i nettbank og bank

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 150 kr

  Digital sigering etablering inkl. 2 timers test

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 500 kr

  Digital sigering månedspris

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 85 kr

  Sigeringskostand bedrift kredit

  3 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 4 kr

  Signeringskostand kunde debet

  7 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 8 kr

  Betalingskrav med varsel

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 4 kr

  Betalingskrav uten varsel

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 3 kr

  Sletting av betalingskrav

  10 kr

  KID bytte

  1500 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 1600 kr

  Oversikt FBO mottakeravtale 

  1500 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 1600 kr

 • Pris

  Etablering

  1000 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 2000 kr

  Månedspris

  85 kr

  Transaksjon innbetaling med/uten melding

  8 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 4 kr

  Registrering/sletting av avtale i MPS

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 250 kr

  Registrering av avtale i nettbank og bank

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 150 kr

  Endring/sletting av avtale i MPS

  150 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 250 kr

  Endring av avtale i nettbank og bank

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 150 kr

  Registering/endring av fullmakter

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 400 kr

  Månedspris per fullmakt

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 2 kr

  Kvitteringslister

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 10 kr

  Varsel om fullmaktsforhold

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 10 kr

  Fullmaktsbekreftelse

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 30 kr

  Korreksjon per transaksjon

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 200 kr

  Endring ikke avregnet oppdrag

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 1000 kr

  Transaksjon uten melding kreditorbetalt

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 4 kr

  Transaksjon med melding/varsel kreditorbetalt

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 4 kr

  Filforsendelse

  5 kr

  Transaksjon utbetaling med/uten melding

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 4 kr

 • For priser, se prisliste privat

 • Pris

  Månedspris

  85 kr

  Direkte remittering uten melding

  3 kr

  Direkte remittering uten mottaker

  100 kr

  Direkte remittering med melding

  7,50 kr

  Direkte remittering med KID

  3 kr

  Korreksjon per transaksjon

  150 kr

  Endret ikke avregnet oppdrag

  750 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 800 kr

  Slette ikke avregnet oppdrag

  750 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 800 kr

  Kvitteringslister avviste oppdrag/utførte korreksjoner

  10 kr

  Endring avtale i bank og nettbank

  150 kr

  Filforsendelse

  5 kr

  Endring av avtale i MPS

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 250 kr

  Transaksjon

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 3 kr

  Sletting av avtaler 

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 200 kr

 • Pris

  Etablering

  8000 kr

  Etablering fakturamal standard

  2000 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 2500 kr

  Etablering kundetilpasset fakturamal

  6000 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 6500 kr

  Månedspris

  85 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 100 kr

  Tilknytningspakke

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 1500 kr

  Betalingskrav

  3,50 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 4 kr

  Fakturahotell per faktura

  1,25 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 4 kr

  Bytte eFakturareferanse/ KID

  1500 kr

  Test endring fakturahotell

  1500 kr

  Test endring standard mal

  1500 kr

  Brukerstøtte under 30 minutter (MPS)

  750 kr

  Brukerstøtte over 30 minutter (MPS)

  1500 kr

  Filforsendelse til/fra MPS

  5 kr

  Betalingskrav med ATG

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 4 kr

  Registerings utstedelser klientavtaler

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 1500 kr

  Registering av produkt/brand

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 1000 kr

 • Pris

  Per vedlegg

  3 kr

  Avvikshåndtering e-post

  4 kr

  Kopi av fil til tredjepart

  4 kr

  Brukerstøtte under 30 minutter (MPS)

  750 kr

  Brukerstøtte over 30 minutter (MPS)

  1500 kr

  Månedspris ordreportal

  85 kr

  PEPPOL inngående transaksjon

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 3 kr

  PEPPOL utgående transaksjon

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 3 kr

  Fakturautsteder av fil

  Etablering

  5500 kr

  Månedspris

  100 kr

  Katalog utsteder av fil 

  2 kr

  Ordrebekreftelse utsteder av fil 

  2 kr

  Per faktura utsteder

  4 kr

  Fakturamottaker av fil

  Etablering

  5500 kr

  Månedspris

  85 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 100 kr

  Katalog mottaker av fil 

  2 kr

  Ordrebekreftelse mottaker av fil 

  2 kr

  Per faktura mottatt

  4 kr

 • Pris

  Etablering

  1000 kr

  Månedspris utsteder WEBfaktura

  60 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 85 kr

  Per faktura

  10 kr

  Månedpris mottatt klikk og betal

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 85 kr

  Faktura klikk og betal

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 3 kr

  Per vedlegg

  3 kr

 • Pris

  Etablering av avtale

  1000 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 800 kr

  Månedspris

  85 kr

  OCR transaksjoner

  2 kr

  Registrering/sletting av avtale i MPS

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 250 kr

  Registrering av avtale i nettbank og bank

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 150 kr

  Registering av avtale ERP leverandører

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 150 kr

  Endring/sletting av avtale i MPS

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 250 kr

  Endring av avtale i nettbank og bank

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 150 kr

  Endring av avtale ERP leverandører

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 150 kr

  Underspesifikasjon av kredittnota

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 2 kr

  Underspesifikasjon strukturert informasjon

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 2 kr

  Filforsendelse

  5 kr

  Retur pga feil KID

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 2 kr

  Manuelt registrert KID

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 45 kr

  Transaksjonslister A+B

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 100 kr

 • Pris

  Etablering 

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 1500 kr

  Månedspris

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 85 kr

  Registrering/sletting av avtale i MPS

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 250 kr

  Registrering av avtale i bank

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 150 kr

  Endring/sletting av avtale i MPS

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 250 kr

  Endring av avtale i bank

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 150 kr

  Transaksjon med KID

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 2,50 kr

  Transaksjon uten KID

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 3 kr

  Sumpostfil fra MPS

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 5 kr

  Underspesifikasjon med KID kreditnota 

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 2,50 kr

  Underspesifikasjon strukturert info

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 3 kr

 • Pris

  Månedspris

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 300 kr

  Direkte betaling av godkjent kapitaltransaksjon

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 4 kr

  Betaling frem i tid godkjent kapitaltransaksjon

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 4 kr

 • Etablering/Endring (engangskostnader)

  Basis / Topp

  Etableringskostnad

  500 kr / 1 500 kr

  Antall brukere inkludert

  1

  Etableringskostnad ekstra bruker

  250 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 50 kr

  Konverteringskostnad fra Basis til Topp 

  500 kr

  Abonnementspris tjenester

  Basis / Topp

  Månedspris

  130 kr / 300 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 130 kr / 200 kr

  Filutveksling

  Ikke inkl. / inkl. 

  Månedspris per ekstra bruker

  50 kr

  Månedspris ekstra selskap/konsern

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 50 kr

  Nettbank for lag og foreninger

  Månedspris

  15 kr

  Månedspris, ekstra bruker

  0 kr

  Transaksjonspriser

  Betaling med KID

  1,50 kr

  Betaling med melding til mottaker

  4 kr

  Betaling uten kredit-kontonummer

  50 kr

  Overføring mellom egne konti

  Gratis

  Hastebetaling innenlands

  200 kr

  Lønnsoverføring per stk

  1,50 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 1,75 kr

  Filforsendelse MPS

  5 kr

  Utenlandsbetaling

  65 kr

  Utenlandsbetaling, hasteoppdrag inntil kr. 10.000

  300 kr

  Utenlandsbetaling, hasteoppdrag over kr. 10.000

  350 kr

  Betaling med strukturert informasjon

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 2 kr

  Remittering - Betaling med KID

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 1,50 kr

  Remittering - Betaling med strukt

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 2 kr

  Remittering - Betaling m/melding

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 4 kr

  Remittering - Lønnsutbetaling

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 1,50 kr

  Remittering - Utbetalingsanvisning

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 100 kr

 • Pris

  Etablering direkteintegrasjon med regnskapssystem

  1000 kr

 • Pris

  Innskudd i innskuddsautomat

  75 kr

  Per opptalt nattpose

  45 kr

  Tillegg per seddel

  0,13 kr

  Mynt i pose, tillegg opptalt beløp

  13 %

  Tillegg for feil/mangler/differanser

  50 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 70 kr

 • Pris

  Aksjekapitalbekreftelse/opprettelse av selskap under stiftelse

  1500 kr

  Kjøp av mynt per rull

  5,- + bestillingsgebyr på 75 kr

  Kjøp av sedler

  1 % av beløpet + bestillingsgebyr på 75 kr

  KAR verifikasjon - etablering

  1000 kr

  KAR, pris per spørring

  2 kr

  Omnummering

  Innmelding 

  700 kr

  Slette/endre omnummerering

  400 kr

  Leie av betalingsterminal (avvikles 31. mai)

  Korttidsleie

  200 kr

LÅN/KREDITT

 • Nominell rente

  Investeringslån med pant i næringseiendom innenfor 60 % av verdi

  > 2 mill.kr.: Fra 4,25 %

  Investeringslån med pant i løsøre

  Fra 5,95 %

  Lån til landbruket med pant i landbrukseiendom innenfor 60 % av verdi

  > 2 mill.kr.: Fra 4,25 %

 • Fastrentelån er et nedbetalingslån der renten er bundet for hele avtaleperioden.

  Fastrentelån kan kan være gunstig i en periode der rentenivået stiger.

  Vi tilbyr fastrenteavtaler på 3, 5 eller 10 år.

  Rentesatsen fastsettes ut fra kundeforhold og sikkerhet. Rentekapitalisering ved forfall.

  Ta kontakt med din bedriftsrådgiver dersom du ønsker tilbud på fastrentelån.

 • 12,30 % p.a. for inntil 60% utnyttelse av innv. limit

  14,30 % p.a. for utnyttelse over 60% av innv. limit+

  0,333 % prov. kr. kvartal av innvilget limit

  Pris ved etablering

  Fra kroner 6.000,-

  Overtrekksrenten er 18 % p.a.

 • Landbrukskreditt

  Nominell rente

  Ordinær kreditt

  4,95 %

  Tilleggskreditt

  10,25 %

  Pris ved etablering

  Fra kroner 5.000,-

  Byggelån i landbruket

  Renten fastsettes i hvert enkelt tilfelle

  Overtrekksrenten er 18 % p.a.

 • Byggelån

  Fra 5,25 %

  Provisjon avtales i hver enkelt sak.

 • Etablering av lån

  min. kr. 6.000,-

  Etablering av lån, landbrukskunder

  Fra kroner 5000

 • Provisjon

  0,25%  - 3,0% pr. påbegynt kvartal, min. kroner 500,-

  Etablering av garanti

  Fra kroner 5.000,-

 • Månedlig fornyelse

  Belastning konto u/melding

  65 kroner

  Belastning konto m/melding

  75 kroner

  Giro

  90 kroner

  Kvartalsvis fornyelse

  Belastning konto u/melding

  80 kroner

  Belastning konto m/melding

  110 kroner

  Giro

  130 kroner

  Halvårlig fornyelse

  Belastning konto u/melding

  120 kroner

  Belastning konto m/melding

  150 kroner

  Giro

  170 kroner

  Årlig fornyelse

  Belastning konto u/melding

  160 kroner

  Belastning konto m/melding

  190 kroner

  Giro

  210 kroner

  Manglende dekning på konto ved lånefornyelse vil medføre utsendelse av giro med kr. 20,- i ekstraomk.

  Dekning på konto sjekkes kun på forfallsdato og 9 påfølgende dager.

 • Terminutsettelse

  min. kr. 1.500,-

  Avdragsutsettelse

  min. kr. 1.500,-

  Reduksjon av terminbeløp

  min. kr. 1.500,-

  Endring av lånetype

  min. kr. 1.500,-

  Endring av sikkerhet

  min. kr. 2.000,-

  Endring av skyldnere

  min. kr. 2.000,-

  Endring av forfall

  min. kr. 1.500,-

  Prisene er minimumssatser; pris fastsettes individuelt i hvert enkelt tilfelle.

 • Betalingspåminnelse etter 16 dager

  kr. 35,-

  Inkassovarsel

  kr. 35,-

SPARING/INNSKUDD

 • Effektiv rente p.t.

  Saldo 0 – 300.000

  0,00 %

  Saldo 300.000 – 1.000.000

  0,05 %

  Saldo over 1.000.000

  0,30 %

 • Saldo 0 – 100.000

  0,00 %

  Saldo over 100.000

  0,30 %

 • Rente

  0,00 %

  Pris per år

  100 kroner

 • Sparekonto

  0,50 %

  * Satsene gjelder fra første krone. 12 frie uttak/overføringer pr. år + fjorårets rente. For uttak ut over dette trekkes 2 % av uttaksbeløpet.

 • Saldo 50.000 – 299.999

  12 mnd binding

  0,80 %

  24 mnd binding

  1,00  %

  Saldo 300.000 – 8.000.000

  12 mnd binding

  0,95 %

  24 mnd binding

  1,15 %

   

  Ved brudd på fastrenteinnskuddsavtalen vil det påløpe et gebyr på 2 % der antall rentedager er lik antall dager til spareavtalens utløp.

 • Rente avtales ut fra størrelsen på innskuddet.

  Alle uttak og overføringer fra kontoen skal varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje. En konto kan ha inntil 12 uttak/oppsigelser registrert av gangen.

 • Rente avtales ut fra størrelsen på innskuddet.

KORT

 • Pris

  Årspris

  275 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 300 kr

  Pris varekjøp i Norge

  2 kr

  Pris varekjøp i utlandet

  2 kr

  Valutapåslag ved bruk i utlandet

  2 %

  Uttak minibank i Norge

  10 kr

  Uttak minibank i utlandet

  30 kr + 0,5 % av uttaksbeløp
  + 2 % valutapåslag

 • Årspris

  Årspris innskuddskort 150 kroner

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 175 kr

 • For priser og betingelser, se Eurocard sine nettsider

 • Pris

  Rebestilling kort

  100 kr

  Innskudd i innskuddsautomat

  100 kr per innskudd

  Hastekort

  750 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 850 kr

  Rebestilling PIN-kode i posten

  15 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 30 kr

  Rebestilling PIN-kode i nettbank

  5 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 0 kr

  Sperring av kort pga. eget misbruk

  100 kr

  Nødkontanter

  1300 kr

  Kansellering av bestilling av nødkontanter

  400 kr

 • Pris

  Ta ut kontanter i butikk

  10 kr

  Sette inn kontanter i butikk

  45 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 50 kr

 • Pris

  Årspris

  275 kr

  F.o.m. 09.07.2022 gjelder 300 kr

  Pris varekjøp i Norge

  2 kr

  Pris varekjøp i utlandet

  2 kr

  Valutapåslag ved bruk i utlandet

  2 %

  Uttak minibank i Norge

  10 kr

  Uttak minibank i utlandet

  30 kr + 0,5 % av uttaksbeløp
  + 2 % valutapåslag

UTLAND

 • Papirbasert betaling (manuell registrering i banken)

  300 kr

  SEPA-betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal)

  30 kr 

  Ordinær betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal)

  50 kr

 • Grensekryssende betaling/innenlands valutabetaling

  50 kr

  Innenlands betaling i NOK

  0 kr

  SEPA-betaling

  30 kr

 • Tillegg for hastebetaling

  250 kr

  Tillegg hvis avsender dekker alle omkostninger

  250 kr

  Meldingsreparasjon

  100 kr

  Kontoregulering og veksling til/fra egen valutakonto

  0 kr

  Fax-/e-postbekreftelse til mottaker eller avsender

  100 kr

  Kansellasjon/avvisning av mottatt oppdrag

  100 kr

  Kansellasjon av utført betaling

  250 kr

  Reklamasjon/etterlysning av utført betaling

  250 kr