Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 Helgeland.

BETALING

 • SpareBank 1 Regnskap tilbyr vi for øyeblikket kun til kunder som allerede har regnskapsavtale med oss. Våre rådgivere er her for å hjelpe deg hvis du har spørsmål. Ring oss på telefon 75 11 90 00.

  Alle kostnader knyttet til SpareBank 1 Regnskap trekkes fra konto. Merk at prisene ikke trekkes samlet, men fordeler seg med et trekk på banktjenestene og et trekk på regnskapstjenestene. Prisen på banktjenestene er fast på 110 kroner, mens prisen på regnskapstjenesten bestemmes ut i fra valgt pakke (Basis, Basis+ og Komplett). 

  I tillegg påløper det kostnader knyttet til bruk av tjenestene, både på bank og på regnskapssystem. Kostnader knyttet til regnskapssystemet faktureres med mva. Eget bilag med mva-spesifikasjon tilgjengeliggjøres.

  Produktpakker

  Basis

   

   

  Basis+ 

   

   

  Komplett

  129 kr

   

   

  229 kr

   

   

  349 kr

  Transaksjonspriser i SpareBank 1 Regnskap
  (alle priser er ekskl. mva)

   

  EHF, per stk

   

   

  Fakturatolk, per stk

   

   

  Utbetalinger, per transaksjon

   

   

  Innbetalinger, per transaksjon

   

   

  eFaktura (inkl. Vipps) fra bedrift til privat

   

   

  Moduler i SpareBank 1 Regnskap

   

  Timeregistrering, per måned / per bruker

   

  Lønn, per lønnslipp

   

   

  Ekstra brukere

   

  Ekstra bruker per måned med Basis

   

  Ekstra bruker per måned med Basis+

   

  Ekstra bruker per måned med Komplett

   

   

  4,5 kr

   

   

  4,5 kr

   

   

  2 kr

   

   

  1 kr

   

   

  5,50 kr

   

   

   

   

  49 kr

   

  25 kr

   

   

   

   

  99 kr

   

  99 kr

   

  199 kr

  For transaksjonspriser på banktjenester, se prisliste. Informasjon ligger hovedsakelig under Nettbank og mobilbank bedrift og Innbetalingstjenester.

 • Pris

  Transaksjonskostnader for brukersted

  0,20 kr

  Oppgjørsbehandling per brukersted per måned

  25 kr

  Spesifisert transaksjonsliste bestilt av bank

  50 kr

  Tvangsavstemming brukersted

  350 kr

 • Pris

  Etablering

  500 kr

  Månedspris

  85 kr

  Transaksjon med KID

  2 kr

  Transaksjon uten KID

  2,50 kr

  Transaksjon med KID kreditnota

  2,50 kr

  Transaksjon med strukturert informasjon

  2,50 kr

  Endring avtale

  150 kr

  F.o.m. 13. mars 500 kr

  Filforsendelse MPS

  5 kr

  Registrering/sletting av avtale i MPS

  250 kr

  Registrering av avtale i nettbank og bank

  150 kr

  F.o.m. 13. mars 250 kr

  Endring/sletting av avtale i MPS

  250 kr

  Endring av avtale i nettbank og bank

  150 kr

  F.o.m. 13. mars 250 kr

  Autogiro uten melding

  2 kr

  Autogiro med melding

  2 kr

  Tilbakeført giro utbetaling

  2 kr

  Standard giro

  2 kr

  Innsamlingsblankett retur

  2 kr

  Henting av fil med Egiro konteringsdata 

  5 kr

  Sletting av avtale i MPS

  500 kr

 • Pris

  Etablering ny/endring med test

  1600 kr

  F.o.m. 13. mars 2000 kr

  Månedspris

  85 kr

  Registrering/sletting av avtale i MPS

  250 kr

  Registrering av avtale i nettbank og bank

  150 kr

  F.o.m. 13. mars 250 kr

  Endring/sletting av avtale i MPS

  250 kr

  Endring av avtale i nettbank og bank

  150 kr

  F.o.m. 13. mars 250 kr

  Digital signering etablering inkl. 2 timers test

  500 kr

  Digital signering månedspris

  85 kr

  Signeringskostnad bedrift kredit

  4 kr

  Signeringskostnad kunde debet

  8 kr

  Betalingskrav med varsel

  4 kr

  Betalingskrav uten varsel

  3 kr

  Sletting av betalingskrav

  10 kr

  KID bytte

  1600 kr

  F.o.m. 13. mars 2000 kr

  Oversikt FBO mottakeravtale 

  1600 kr

  F.o.m. 13. mars 2000 kr

  Retur av faste bestalingsoppdrag (FBO) ved feil utfylling

  150 kr

 • Pris

  Etablering

  2000 kr

  Månedspris

  85 kr

  Transaksjon innbetaling med/uten melding

  4 kr

  Registrering/sletting av avtale i MPS

  250 kr

  Registrering av avtale i nettbank og bank

  150 kr

  F.o.m. 13. mars 250 kr

  Endring/sletting av avtale i MPS

  250 kr

  Endring av avtale i nettbank og bank

  150 kr

  F.o.m. 13. mars 250 kr

  Registering/endring av fullmakter

  400 kr

  Månedspris per fullmakt

  2 kr

  Kvitteringslister

  10 kr

  Varsel om fullmaktsforhold

  10 kr

  Fullmaktsbekreftelse

  30 kr

  Korreksjon per transaksjon

  200 kr

  Endring ikke avregnet oppdrag

  1000 kr

  Transaksjon uten melding kreditorbetalt

  4 kr

  Transaksjon med melding/varsel kreditorbetalt

  4 kr

  Filforsendelse

  5 kr

  Transaksjon utbetaling med/uten melding

  4 kr

 • For priser, se prisliste privat

 • Pris

  Månedspris

  85 kr

  Direkte remittering uten melding

  3 kr

  Direkte remittering uten mottaker

  100 kr

  Direkte remittering med melding

  7,50 kr

  Direkte remittering med KID

  3 kr

  Korreksjon per transaksjon

  200 kr

  Endret ikke avregnet oppdrag

  800 kr

  Slette ikke avregnet oppdrag

  800 kr

  Kvitteringslister avviste oppdrag/utførte korreksjoner

  10 kr

  Endring avtale i bank og nettbank

  150 kr

  F.o.m. 13. mars 250 kr

  Filforsendelse

  5 kr

  Endring av avtale i MPS

  250 kr

  Transaksjon

  3 kr

  Sletting av avtaler 

  200 kr

  F.o.m. 13. mars 250 kr

  Rebest. av kont. data til kunde pr. konto fra MPS

  800 kr

  F.o.m. 13. mars 1000 kr

 • Pris

  Etablering

  8000 kr

  Etablering fakturamal standard

  2500 kr

  Etablering kundetilpasset fakturamal

  6500 kr

  F.o.m. 13. mars 6700 kr

  Månedspris

  85 kr

  Tilknytningspakke

  1500 kr

  Betalingskrav

  4 kr

  Fakturahotell per faktura

  4 kr

  Bytte eFakturareferanse/ KID

  1500 kr

  F.o.m. 13. mars 1700 kr

  Test endring fakturahotell

  1500 kr

  F.o.m. 13. mars 1700 kr

  Test endring standard mal

  1500 kr

  F.o.m. 13. mars 1700 kr

  Brukerstøtte under 30 minutter (MPS)

  750 kr

  F.o.m. 13. mars 800 kr

  Brukerstøtte over 30 minutter (MPS)

  1500 kr

  F.o.m. 13. mars 1700 kr

  Filforsendelse til/fra MPS

  5 kr

  Betalingskrav med ATG

  4 kr

  Registerings utstedelser klientavtaler

  1500 kr

  Registering av produkt/brand

  1000 kr

 • Pris

  Per vedlegg

  3 kr

  Avvikshåndtering e-post

  4 kr

  Kopi av fil til tredjepart

  4 kr

  Brukerstøtte under 30 minutter (MPS)

  750 kr

  Brukerstøtte over 30 minutter (MPS)

  1500 kr

  Månedspris ordreportal

  85 kr

  PEPPOL inngående transaksjon

  3 kr

  PEPPOL utgående transaksjon

  3 kr

  Fakturautsteder av fil

  Etablering

  5500 kr

  Månedspris

  100 kr

  Katalog utsteder av fil 

  2 kr

  Ordrebekreftelse utsteder av fil 

  2 kr

  Per faktura utsteder

  4 kr

  Fakturamottaker av fil

  Etablering

  5500 kr

  Månedspris

  100 kr

  Katalog mottaker av fil 

  2 kr

  Ordrebekreftelse mottaker av fil 

  2 kr

  Per faktura mottatt

  4 kr

 • Pris

  Etablering av avtale

  800 kr

  F.o.m. 13. mars 1000 kr

  Månedspris

  85 kr

  OCR transaksjoner

  2 kr

  Registrering/sletting av avtale i MPS

  250 kr

  Registrering av avtale i nettbank og bank

  150 kr

  F.o.m. 13. mars 250 kr

  Registering av avtale ERP leverandører

  150 kr

  F.o.m. 13. mars 250 kr

  Endring/sletting av avtale i MPS

  250 kr

  Endring av avtale i nettbank og bank

  150 kr

  F.o.m. 13. mars 250 kr

  Endring av avtale ERP leverandører

  150 kr

  F.o.m. 13. mars 250 kr

  Underspesifikasjon av kredittnota

  2 kr

  Underspesifikasjon strukturert informasjon

  2 kr

  Filforsendelse

  5 kr

  Retur pga feil KID

  2 kr

  Manuelt registrert KID

  45 kr

  F.o.m. 13. mars 50 kr

  Transaksjonslister A+B

  100 kr

 • Pris

  Etablering 

  1600 kr

  F.o.m. 13. mars 2000 kr

  Månedspris

  85 kr

  Registrering/sletting av avtale i MPS

  250 kr

  Registrering av avtale i bank

  150 kr

  F.o.m. 13. mars 250 kr

  Endring/sletting av avtale i MPS

  250 kr

  Endring av avtale i bank

  150 kr

  F.o.m. 13. mars 250 kr

  Transaksjon med KID

  2,50 kr

  Transaksjon uten KID

  3 kr

  Sumpostfil fra MPS

  5 kr

  Underspesifikasjon med KID kreditnota 

  2,50 kr

  Underspesifikasjon strukturert info

  3 kr

 • Etablering/Endring (engangskostnader)

  Basis / Topp

  Etableringskostnad

  500 kr / 1 500 kr

  Antall brukere inkludert

  1

  Etableringskostnad ekstra bruker

  50 kr

  Konverteringskostnad fra Basis til Topp 

  500 kr

  Abonnementspris tjenester

  Basis / Topp

  Månedspris

  130 kr / 200 kr

  Filutveksling

  Ikke inkl. / inkl. 

  Månedspris per ekstra bruker

  50 kr

  Månedspris ekstra selskap/konsern

  100 kr

  Nettbank for lag og foreninger

  Månedspris

  15 kr

  Månedspris, ekstra bruker

  0 kr

  Nettbank for Enkeltpersonsforetak

  Månedspris for enkeltpersonsforetak basis avtale

  60 kr

  Månedspris for enkeltpersonsforetak integrert avtale   

  90 kr

  Transaksjonspriser

  Betaling med KID

  1,50 kr

  Betaling m/melding til mottaker

  4 kr

  Betaling uten kredit-kontonummer

  100 kr

  Overføring mellom egne konti

  Gratis

  Hastebetaling innenlands

  200 kr

  Lønnsoverføring per stk

  1,75 kr

  Filforsendelse MPS

  5 kr

  Utenlandsbetaling

  65 kr

  Utenlandsbetaling, hasteoppdrag inntil kr. 10.000

  300 kr

  Utenlandsbetaling, hasteoppdrag over kr. 10.000

  350 kr

  Betaling med strukturert informasjon

  2 kr

  Remittering - Betaling med KID

  1,50 kr

  Remittering - Betaling med strukt

  2 kr

  Remittering - Betaling m/melding

  4 kr

  Remittering - Lønnsutbetaling

  1,50 kr

  Remittering - Utbetalingsanvisning

  100 kr

  Fil via FTP, pr. fil

  F.o.m. 13 mars 2 kr

 • Pris

  Etablering direkteintegrasjon med regnskapssystem

  1000 kr

 • Pris

  Innskudd i innskuddsautomat

  100 kr

  Per opptalt nattpose

  45 kr

  F.o.m. 13. mars 60 kr

  Tillegg per seddel

  0,13 kr

  F.o.m. 13. mars 0,15 kr

  Mynt i pose, tillegg opptalt beløp

  13 %

  F.o.m. 13. mars 15 %

  Tillegg for feil/mangler/differanser

  70 kr

  F.o.m. 13. mars 100 kr

 • Pris

  Aksjekapitalbekreftelse/opprettelse av selskap under stiftelse

  1500 kr

  Kjøp av mynt per rull

  5,- + bestillingsgebyr på 75 kr

  Kjøp av sedler

  1 % av beløpet + bestillingsgebyr på 75 kr

  KAR verifikasjon - etablering

  1000 kr

  KAR, pris per spørring

  2 kr

  Omnummering

  Innmelding 

  700 kr

  Slette/endre omnummerering

  400 kr

LÅN/KREDITT

 • Renter og betingelser er avhengig av bedriftens sikkerhet og betalingsevne.

 • Fastrentelån er et nedbetalingslån der renten er bundet for hele avtaleperioden.

  Fastrentelån kan kan være gunstig i en periode der rentenivået stiger.

  Vi tilbyr fastrenteavtaler på 3, 5 eller 10 år.

  Rentesatsen fastsettes ut fra kundeforhold og sikkerhet. Rentekapitalisering ved forfall.

  Ta kontakt med din bedriftsrådgiver dersom du ønsker tilbud på fastrentelån.

 • Renter og betingelser er avhengig av bedriftens sikkerhet og betalingsevne.

 • Landbrukskreditt

  Renter og betingelser er avhengig av bedriftens sikkerhet og betalingsevne.

  Byggelån i landbruket

  Renter og betingelser er avhengig av bedriftens sikkerhet og betalingsevne.

 • Renter og betingelser er avhengig av bedriftens sikkerhet og betalingsevne.

 • Etablering av lån, aksjeselskaper

  Min. kr. 7500

  Etablering lån manuelt, enkeltpersonforetak

  Min. kr. 7500

 • Renter og betingelser er avhengig av bedriftens sikkerhet og betalingsevne.

 • Månedlig fornyelse

  Belastning konto u/melding

  65 kroner

  Belastning konto m/melding

  75 kroner

  Giro

  90 kroner

  Kvartalsvis fornyelse

  Belastning konto u/melding

  80 kroner

  Belastning konto m/melding

  110 kroner

  Giro

  130 kroner

  Halvårlig fornyelse

  Belastning konto u/melding

  120 kroner

  Belastning konto m/melding

  150 kroner

  Giro

  170 kroner

  Årlig fornyelse

  Belastning konto u/melding

  160 kroner

  Belastning konto m/melding

  190 kroner

  Giro

  210 kroner

  Manglende dekning på konto ved lånefornyelse vil medføre utsendelse av giro med kr. 20,- i ekstraomk.

  Dekning på konto sjekkes kun på forfallsdato og 9 påfølgende dager.

 • Terminutsettelse

  min. kr. 2.500,-

  Avdragsutsettelse

  min. kr. 2.500,-

  Reduksjon av terminbeløp

  min. kr. 2.500,-

  Endring av lånetype

  min. kr. 2.500,-

  Endring av sikkerhet

  min. kr. 2.500,-

  Endring av skyldnere

  min. kr. 2.500,-

  Endring av forfall

  min. kr. 2.500,-

  Prisene er minimumssatser; pris fastsettes individuelt i hvert enkelt tilfelle.

 • Betalingspåminnelse etter 16 dager

  35 kroner

  Inkassovarsel

  35 kroner

SPARING/INNSKUDD

 • Effektiv rente p.t.

  Saldo 0 – 300.000

  0,00 %

  Saldo 300.000 – 1.000.000

  1,65 %

  Saldo over 1.000.000

  2,55 %

 • Saldo 0 – 100.000

  0,00 %

  Saldo over 100.000

  2,70 %

 • Rente

  0,00 %

  Pris per år

  100 kroner

 • Sparekonto

  Saldo 0 - 100.000

  2,90 %*

  Saldo 100.000 - 500.000

  3,90 %

  Saldo over 500.000

  4,25 %

  * Satsene gjelder fra første krone. 12 frie uttak/overføringer pr. år + fjorårets rente. For uttak ut over dette trekkes 2 % av uttaksbeløpet.

 • Saldo 50.000 – 8.000.000

  12 mnd binding

  5,00 % 

  24 mnd binding

  4,20 % 

  * Satsene gjelder fra første krone.

  Ved brudd på fastrenteinnskuddsavtalen vil det påløpe et gebyr på 2 % der antall rentedager er lik antall dager til spareavtalens utløp.

 • Saldo 0 - 500.000

  Fra 2,90 %

  Saldo 500.000 - 2.000.000

  4,65 %

  Saldo 2.000.000 - 8.000.000

  4,75 %

  Saldo over 8.000.000

  4,80 %

  Satsene gjelder fra første krone. Uttak må varsles mer enn 31 dager i forkant. Brudd på varslingsplikten medfører et uttaksgebyr på 4 %.

 • Rente avtales ut fra størrelsen på innskuddet.

 • Depositumskonto

  1,05 %

  Selvbetjent etablering i nettbank/ mobilbank

  500 kr

  Etablering ved et kontor

  1000 kr

  Etablering bedrift

  4000 kr

 • Overtrekksrente

  20 %

  For innskudd over 10. mill. fastsettes prisen individuelt og prislisten er ikke bindende.

KORT

 • Pris

  Årspris

  300 kr

  Pris varekjøp i Norge

  2 kroner

  Pris varekjøp i utlandet

  2 kr

  Valutapåslag ved bruk i utlandet

  2 %

  Uttak i bankens minibanker for våre kunder*

  20 kr

  Uttak minibank i utlandet

  30 kr + 0,5 % av uttaksbeløp
  + 2 % valutapåslag

  *Uttak i andre bankers minibanker - se den aktuelle bankens prisliste 

 • Årspris

  Årspris innskuddskort 175 kroner

  Innskudd i innskuddsautomat

  100 kr per innskudd

  Sette inn kontanter i butikk

  65 kroner per innskudd

 • For priser og betingelser, se Eurocard sine nettsider

 • Pris

  Rebestilling kort

  100 kr

  Innskudd i innskuddsautomat

  100 kr per innskudd

  Hastekort

  850 kr

  Rebestilling PIN-kode i posten

  30 kr

  Rebestilling PIN-kode i nettbank

  0 kr

  Sperring av kort pga. eget misbruk

  100 kr

  Nødkontanter

  1300 kr

  Kansellering av bestilling av nødkontanter

  400 kr

 • Pris

  Ta ut kontanter i butikk

  12 kroner per uttak

  Sette inn kontanter i butikk

  65 kroner per innskudd

 • Pris

  Årspris

  300 kr

  Pris varekjøp i Norge

  2 kroner

  Pris varekjøp i utlandet

  2 kr

  Valutapåslag ved bruk i utlandet

  2 %

  Uttak i bankens minibanker for våre kunder*

  20 kr

  Uttak minibank i utlandet

  30 kr + 0,5 % av uttaksbeløp
  + 2 % valutapåslag

  *Uttak i andre bankers minibanker - se den aktuelle bankens prisliste 

UTLAND

 • Papirbasert betaling (manuell registrering i banken)

  300 kr

  SEPA-betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal)

  30 kr 

  Ordinær betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal)

  50 kr

 • Grensekryssende betaling/innenlands valutabetaling

  50 kr

  Innenlands betaling i NOK

  0 kr

  SEPA-betaling

  30 kr

 • Tillegg for hastebetaling

  250 kr

  Tillegg hvis avsender dekker alle omkostninger

  250 kr

  Meldingsreparasjon

  100 kr

  Kontoregulering og veksling til/fra egen valutakonto

  0 kr

  Fax-/e-postbekreftelse til mottaker eller avsender

  100 kr

  Kansellasjon/avvisning av mottatt oppdrag

  100 kr

  Kansellasjon av utført betaling

  250 kr

  Reklamasjon/etterlysning av utført betaling

  250 kr