Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 Helgeland.

Alle våre priser og renter er uendret etter overgangen til SpareBank 1 Helgeland.

LÅN/KREDITT

 • Nominell rente

  Investeringslån med pant i næringseiendom innenfor 60 % av verdi

  > 2 mill.kr.: Fra 5,25 %

  Investeringslån med pant i løsøre

  Fra 6,45 %

  Lån til landbruket med pant i landbrukseiendom innenfor 60 % av verdi

  > 2 mill.kr.: Fra 4,45 %

 • Fastrentelån er et nedbetalingslån der renten er bundet for hele avtaleperioden.

  Fastrentelån kan kan være gunstig i en periode der rentenivået stiger.

  Vi tilbyr fastrenteavtaler på 2, 3 eller 5 år.

  Rentesatsen fastsettes ut fra kundeforhold og sikkerhet. Rentekapitalisering ved forfall.

  Ta kontakt med din bedriftsrådgiver dersom du ønsker tilbud på fastrentelån.

 • 11,25 % p.a. for inntil 60% utnyttelse av innv. limit

  13,25 % p.a. for utnyttelse over 60% av innv. limit+ 0,333 % prov. kr. kvartal av innvilget limit

  Pris ved etablering

  Fra kroner 6.000,-

  Overtrekksrenten er 18 % p.a.

 • Landbrukskreditt

  Nominell rente

  Ordinær kreditt

  5,25 %

  Tilleggskreditt

  10,55 %

  Pris ved etablering

  Fra kroner 5.000,-

  Byggelån i landbruket

  Renten fastsettes i hvert enkelt tilfelle

  Overtrekksrenten er 18 % p.a.

 • Byggelån

  7,80 % - 13,30 %

  Provisjon avtales i hver enkelt sak.

 • Etablering av lån

  min. kr. 6.000,-

  Etablering av lån, landbrukskunder

  Fra kroner 5000

 • Provisjon

  0,25%  - 3,0% pr. påbegynt kvartal, min. kroner 500,-

  Etablering av garanti

  Fra kroner 5.000,-

 • Månedlig fornyelse

  Belastning konto u/melding

  60 kroner

  Belastning konto m/melding

  75 kroner

  Giro

  90 kroner

  Kvartalsvis fornyelse

  Belastning konto u/melding

  80 kroner

  Belastning konto m/melding

  110 kroner

  Giro

  130 kroner

  Halvårlig fornyelse

  Belastning konto u/melding

  120 kroner

  Belastning konto m/melding

  150 kroner

  Giro

  170 kroner

  Årlig fornyelse

  Belastning konto u/melding

  160 kroner

  Belastning konto m/melding

  190 kroner

  Giro

  210 kroner

  Manglende dekning på konto ved lånefornyelse vil medføre utsendelse av giro med kr. 20,- i ekstraomk.

  Dekning på konto sjekkes kun på forfallsdato og 9 påfølgende dager.

 • Terminutsettelse

  min. kr. 1.500,-

  Avdragsutsettelse

  min. kr. 1.500,-

  Reduksjon av terminbeløp

  min. kr. 1.500,-

  Endring av lånetype

  min. kr. 1.500,-

  Endring av sikkerhet

  min. kr. 2.000,-

  Endring av skyldnere

  min. kr. 2.000,-

  Endring av forfall

  min. kr. 1.500,-

  Prisene er minimumssatser; pris fastsettes individuelt i hvert enkelt tilfelle.

 • Betalingspåminnelse etter 16 dager

  kr. 35,-

  Inkassovarsel

  kr. 35,-

SPARING/INNSKUDD

 • Effektiv rente p.t.

  Saldo 0 – 300.000

  0,00 %

  Saldo 300.000 – 1.000.000

  0,05 %

  Saldo over 1.000.000

  0,20 %

 • Saldo 0 – 100.000

  0,00 %

  Saldo over 100.000

  0,1 %

 • Rente

  0,00 %

  Pris per år

  100 kroner

 • Saldo 0 – 499.999

  0,10 %

  Saldo over 500.000

  0,20 %

  Satsene gjelder fra første krone.

  12 frie uttak/overføringer pr. år + fjorårets rente. For uttak ut over dette trekkes 2 % av uttaksbeløpet.

 • Saldo 50.000 – 299.999

  12 mnd binding

  0,55 %

  24 mnd binding

  0,65  %

  Saldo 300.000 – 8.000.000

  12 mnd binding

  0,70 %

  24 mnd binding

  0,80 %

   

  Ved brudd på fastrenteinnskuddsavtalen vil det påløpe et gebyr på 2 % der antall rentedager er lik antall dager til spareavtalens utløp.

 • Rente avtales ut fra størrelsen på innskuddet.

  Alle uttak og overføringer fra kontoen skal varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje. En konto kan ha inntil 12 uttak/oppsigelser registrert av gangen.

 • Rente avtales ut fra størrelsen på innskuddet.

BETALING

 • Pris

  Korttidsleie

  kr. 200,-

 • Pris

  Innmeldingsavgift

  1000,-

  Månedsavgift

  85,-

  Transaksjon med kid

  2,-

  Transaksjon uten kid

  2,50

  Transaksjon med kid kreditnota

  2,50

  Transaksjon med strukturert informasjon

  2,50

  Endring avtale

  150,-

  Filforsendelse fra Nets

  5,-

 • Pris

  Innmelding

  1000,-

  Etablering elektronisk avtale

  500,-

  Månedsavgift

  85,-

  Sletting av betalingskrav

  10,-

  Per elektronisk avtaleinngådelse debet

  7,-

  Per elektronisk avtaleinngådelse kredit

  3,-

  Endring avtale

  150,-

  Kid bytte

  1500,-

  Oversikt over FBO mottakeravtaler

  1500,-

 • Pris

  Registrering uten test

  1000,-

  Månedsavgift

  85,-

  Transaksjon med melding

  8,-

  Transaksjon uten melding

  8,-

  Endring avtale Nets

  150,-

  Endring avtale Bank

  60,-

 • Pris

  Innmelding

  1000,-

  Månedsavgift

  85,-

  Direkte remittering uten melding

  3,-

  Direkte remittering uten mottaker

  100,-

  Direkte remittering med melding

  7,50

  Direkte remittering med kid

  3,-

  Betalers bank bed Nets avregne oppdrag avvist i dekningskontroll

  750,-

  Korreksjon per transaksjon

  150,-

  Endret ikke avregnet oppdrag

  750,-

  Slette ikke avregnet oppdrag

  750,-

  Kvitteringslister for utføret korreksjoner

  10,-

  Endring avtale i nettbank

  60,-

  Endring avtale i bank

  60,-

  Endring avtale Nets

  150,-

  Filforsendelse til Nets

  5,-

 • Pris

  Etablering

  8500,-

  Etablering fakturamal standard

  2500,-

  Etablering kundetilpasset fakturamal

  6500,-

  Månedspris

  85,-

  Fakturapresentasjon per faktura

  3,50

  Fakturahotell per faktura

  1,25

  Bytte eFakturareferanse

  1500,-

  Test endring fakturahotell

  1500,-

  Test endring standard mal

  1500,-

  Brukerstøtte under 30 minutter (Nets)

  750,-

  Brukerstøtte over 30 minutter (Nets)

  1500,-

  Filforsendelse Nets

  5,-

 • Pris

  Etablering mottak faktura

  5500,-

  Månedspris mottak

  85,-

  Per faktura mottatt

  4,-

  Månedspris utsendt

  4,-

  Månedspris utgående

  100,-

  Per faktura utsendt

  4,-

  Per vedlegg

  3,-

  Avvik epost m/XML

  4,-

  Kopi av XML-fil

  4,-

  Ordre fil utsteder

  2,-

  Katalog fil utsteder

  2,-

  Ordrebekreftelse fil mottaker

  2,-

  Katalog fil mottaker

  2,-

  Ordre mottaker

  2,-

  Brukerstøtte under 30 minutter (Nets)

  750,-

  Ordre mottaker

  2,-

 • Pris

  Etablering

  750,-

  Månedsavgift

  60,-

  Per faktura

  10,-

 • Pris

  Innmelding

  1000,-

  Månedsavgift

  85,-

  Giro transaksjoner

  2,-

  Endring av KID

  200,-

 • Etablering/Endring (engangskostnader)

  Basis / Topp

  Etableringskostnad

  500,- / 1 500,-

  Antall brukere inkludert

  1

  Etableringskostnad ekstra bruker

  250,-

  Tilknytningsavgift for klient i klientavtale

  100,-

  Tilknytningsavgift for datter i hovedavtale

  100,-

  Tilknytningsavgift pr. konto i fremmed bank

  100,-

  Endring av tjenester

  100,-

  Konverteringskostnad fra Basis til Topp 

  500,-

  Abonnementsavgift tjenester

  Månedspris

  130,- / 300,-

  Filutveksling

  Ikke tilgj. / inkl. 

  Bankavstemming

  Ikke tilgj. / inkl. 

  Månedsavgift pr. ekstra bruker, inkl. sikkerhetskort

  50,-

  Inkludert i Basis og Topp: Innenlands betalingsformidling, lønnsliste, utenlands betalingsformidling, innbetalinger, godkjenning, forfallsregister, finansiell informasjon, administrasjon.

  Transaksjonspriser

  Betaling med KID

  1,50 kr

  Betaling med melding til mottaker

  4,-

  Betaling uten kredit-kontonummer

  50,-

  Overføring mellom egne konti

  Gratis

  Hastebetaling innenlands

  200,-

  Lønnsoverføring pr. stk.

  1,50 kr

  Dagens saldo/bevegelser (pr. konto/oppdatering)

  1,-

  Filforsendelse til NETS (pr. oppdrag i filen)

  5,-

  Utenlandsbetaling

  65,-

  Utenlandsbetaling, hasteoppdrag inntil kr. 10.000

  300,-

  Utenlandsbetaling, hasteoppdrag over kr. 10.000

  350,-

 • Pris

  Etablering direkteintegrasjon med regnskapssystem

  1000,-

 • Pris

  Innskudd i innskuddsautomat

  100,-

  Per opptalt nattpose

  45,-

  Tillegg per seddel

  0,13

  Mynt i pose, tillegg opptalt beløp

  13 %

  Tillegg for feil/mangler/differanser

  50,-

 • Pris

  Akjsekapitalbekreftelse/opprettelse av selskap under stiftelse

  1500,-

  Kjøpe av mynt per rull

  5,- + bestillingsgebyr på 75,-

  Kjøp av sedler

  1 % av beløpet + bestillingsgebyr på 75,-

KORT

 • Pris

  Årspris

  275 kr

  Pris varekjøp i Norge

  2,50 kr

  Pris varekjøp i utlandet

  2,50 kr

  Valutapåslag ved bruk i utlandet

  2 %

  Uttak minibank i Norge

  10 kr

  Uttak minibank i utlandet

  30 kr + 0,5 % av uttaksbeløp
  + 2 % valutapåslag

 • Årspris

  150 kr

  Innskudd i innskuddsautomat

  100 kr

 • For priser og betingelser, se Eurocard sine nettsider

 • Pris

  Rebestilling kort

  100,-

  Hastekort

  750,-

  Rebestilling PIN-kode i posten

  15,-

  Rebestilling PIN-kode i nettbank

  5,-

  Sperring av kort pga. eget misbruk

  100,-

 • Pris

  Ta ut kontanter i butikk

  10,-

  Sette inn kontanter i butikk

  45,-

 • Pris

  Årspris

  275 kr

  Pris varekjøp i Norge

  2,50 kr

  Pris varekjøp i utlandet

  2,50 kr

  Valutapåslag ved bruk i utlandet

  2 %

  Uttak minibank i Norge

  10 kr

  Uttak minibank i utlandet

  30 kr + 0,5 % av uttaksbeløp
  + 2 % valutapåslag