Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 Helgeland.

BETALING

 • Pris

  Transaksjonskostnader for brukersted

  0,20 kr

  Oppgjørsbehandling per brukersted per måned

  25 kr

  Spesifisert transaksjonsliste bestilt av bank

  50 kr

  Tvangsavstemming brukersted

  350 kr

 • Pris

  Etablering

  500 kr

  Månedspris

  85 kr

  Transaksjon med KID

  2 kr

  Transaksjon uten KID

  2,50 kr

  Transaksjon med KID kreditnota

  2,50 kr

  Transaksjon med strukturert informasjon

  2,50 kr

  Endring avtale

  500 kr

  Filforsendelse MPS

  5 kr

  Registrering/sletting av avtale i MPS

  250 kr

  Registrering av avtale i nettbank og bank

  250 kr

  Endring/sletting av avtale i MPS

  250 kr

  Endring av avtale i nettbank og bank

  250 kr

  Autogiro uten melding

  2 kr

  Autogiro med melding

  2 kr

  Tilbakeført giro utbetaling

  2 kr

  Standard giro

  2 kr

  Innsamlingsblankett retur

  2 kr

  Henting av fil med Egiro konteringsdata 

  5 kr

  Sletting av avtale i MPS

  500 kr

 • Pris

  Etablering ny/endring med test

  2000 kr

  Månedspris

  85 kr

  Registrering/sletting av avtale i MPS

  250 kr

  Registrering av avtale i nettbank og bank

  250 kr

  Endring/sletting av avtale i MPS

  250 kr

  Endring av avtale i nettbank og bank

  250 kr

  Digital signering etablering inkl. 2 timers test

  500 kr

  Digital signering månedspris

  85 kr

  Signeringskostnad bedrift kredit

  4 kr

  Signeringskostnad kunde debet

  8 kr

  Betalingskrav med varsel

  4 kr

  Betalingskrav uten varsel

  3 kr

  Sletting av betalingskrav

  10 kr

  KID bytte

  2000 kr

  Oversikt FBO mottakeravtale 

  2000 kr

  Retur av faste bestalingsoppdrag (FBO) ved feil utfylling

  150 kr

 • Pris

  Etablering

  2000 kr

  Månedspris

  85 kr

  Transaksjon innbetaling med/uten melding

  4 kr

  Registrering/sletting av avtale i MPS

  250 kr

  Registrering av avtale i nettbank og bank

  250 kr

  Endring/sletting av avtale i MPS

  250 kr

  Endring av avtale i nettbank og bank

  250 kr

  Registering/endring av fullmakter

  400 kr

  Månedspris per fullmakt

  2 kr

  Kvitteringslister

  10 kr

  Varsel om fullmaktsforhold

  10 kr

  Fullmaktsbekreftelse

  30 kr

  Korreksjon per transaksjon

  200 kr

  Endring ikke avregnet oppdrag

  1000 kr

  Transaksjon uten melding kreditorbetalt

  4 kr

  Transaksjon med melding/varsel kreditorbetalt

  4 kr

  Filforsendelse

  5 kr

  Transaksjon utbetaling med/uten melding

  4 kr

 • For priser, se prisliste privat

 • Pris

  Månedspris

  85 kr

  Direkte remittering uten melding

  3 kr

  Direkte remittering uten mottaker

  100 kr

  Direkte remittering med melding

  7,50 kr

  Direkte remittering med KID

  3 kr

  Korreksjon per transaksjon

  200 kr

  Endret ikke avregnet oppdrag

  800 kr

  Slette ikke avregnet oppdrag

  800 kr

  Kvitteringslister avviste oppdrag/utførte korreksjoner

  10 kr

  Endring avtale i bank og nettbank

  250 kr

  Filforsendelse

  5 kr

  Endring av avtale i MPS

  250 kr

  Transaksjon

  3 kr

  Sletting av avtaler 

  250 kr

  Rebest. av kont. data til kunde pr. konto fra MPS

  1000 kr

 • Pris

  Etablering

  8000 kr

  Etablering fakturamal standard

  2500 kr

  Etablering kundetilpasset fakturamal

  6700 kr

  Månedspris

  85 kr

  Tilknytningspakke

  1500 kr

  Betalingskrav

  4 kr

  Fakturahotell per faktura

  4 kr

  Bytte eFakturareferanse/ KID

  1700 kr

  Test endring fakturahotell

  1700 kr

  Test endring standard mal

  1700 kr

  Brukerstøtte under 30 minutter (MPS)

  800 kr

  Brukerstøtte over 30 minutter (MPS)

  1700 kr

  Filforsendelse til/fra MPS

  5 kr

  Betalingskrav med ATG

  4 kr

  Registerings utstedelser klientavtaler

  1500 kr

  Registering av produkt/brand

  1000 kr

 • Pris

  Per vedlegg

  3 kr

  Avvikshåndtering e-post

  4 kr

  Kopi av fil til tredjepart

  4 kr

  Brukerstøtte under 30 minutter (MPS)

  750 kr

  Brukerstøtte over 30 minutter (MPS)

  1500 kr

  Månedspris ordreportal

  85 kr

  PEPPOL inngående transaksjon

  3 kr

  PEPPOL utgående transaksjon

  3 kr

  Fakturautsteder av fil

  Etablering

  5500 kr

  Månedspris

  100 kr

  Katalog utsteder av fil 

  2 kr

  Ordrebekreftelse utsteder av fil 

  2 kr

  Per faktura utsteder

  4 kr

  Fakturamottaker av fil

  Etablering

  5500 kr

  Månedspris

  100 kr

  Katalog mottaker av fil 

  2 kr

  Ordrebekreftelse mottaker av fil 

  2 kr

  Per faktura mottatt

  4 kr

 • Pris

  Etablering av avtale

  1000 kr

  Månedspris

  85 kr

  OCR transaksjoner

  2 kr

  Registrering/sletting av avtale i MPS

  250 kr

  Registrering av avtale i nettbank og bank

  250 kr

  Registering av avtale ERP leverandører

  250 kr

  Endring/sletting av avtale i MPS

  250 kr

  Endring av avtale i nettbank og bank

  250 kr

  Endring av avtale ERP leverandører

  250 kr

  Underspesifikasjon av kredittnota

  2 kr

  Underspesifikasjon strukturert informasjon

  2 kr

  Filforsendelse

  5 kr

  Retur pga feil KID

  2 kr

  Manuelt registrert KID

  50 kr

  Transaksjonslister A+B

  100 kr

 • Pris

  Etablering 

  2000 kr

  Månedspris

  85 kr

  Registrering/sletting av avtale i MPS

  250 kr

  Registrering av avtale i bank

  250 kr

  Endring/sletting av avtale i MPS

  250 kr

  Endring av avtale i bank

  250 kr

  Transaksjon med KID

  2,50 kr

  Transaksjon uten KID

  3 kr

  Sumpostfil fra MPS

  5 kr

  Underspesifikasjon med KID kreditnota 

  2,50 kr

  Underspesifikasjon strukturert info

  3 kr

 • Etablering/Endring (engangskostnader)

  Basis / Topp

  Etableringskostnad

  500 kr / 1 500 kr

  Antall brukere inkludert

  1

  Etableringskostnad ekstra bruker

  50 kr

  Konverteringskostnad fra Basis til Topp 

  500 kr

  Abonnementspris tjenester

  Basis / Topp

  Månedspris

  130 kr / 200 kr

  Filutveksling

  Ikke inkl. / inkl. 

  Månedspris per ekstra bruker

  50 kr

  Månedspris ekstra selskap/konsern

  100 kr

  Nettbank for lag og foreninger

  Månedspris

  15 kr

  Månedspris, ekstra bruker

  0 kr

  Nettbank for Enkeltpersonsforetak

  Månedspris for enkeltpersonsforetak basis avtale

  60 kr

  Månedspris for enkeltpersonsforetak integrert avtale   

  90 kr

  Transaksjonspriser

  Betaling med KID

  1,50 kr

  Betaling m/melding til mottaker

  4 kr

  Betaling uten kredit-kontonummer

  100 kr

  Overføring mellom egne konti

  Gratis

  Hastebetaling innenlands

  200 kr

  Lønnsoverføring per stk

  1,75 kr

  Filforsendelse MPS

  5 kr

  Utenlandsbetaling

  65 kr

  Utenlandsbetaling, hasteoppdrag inntil kr. 10.000

  300 kr

  Utenlandsbetaling, hasteoppdrag over kr. 10.000

  350 kr

  Betaling med strukturert informasjon

  2 kr

  Remittering - Betaling med KID

  1,50 kr

  Remittering - Betaling med strukt

  2 kr

  Remittering - Betaling m/melding

  4 kr

  Remittering - Lønnsutbetaling

  1,50 kr

  Remittering - Utbetalingsanvisning

  100 kr

  Fil via FTP, pr. fil

  F.o.m. 13 mars 2 kr

 • Pris

  Etablering direkteintegrasjon med regnskapssystem

  1000 kr

 • Pris

  Innskudd i innskuddsautomat

  100 kr

  Per opptalt nattpose

  60 kr

  Tillegg per seddel

  0,15 kr

  Mynt i pose, tillegg opptalt beløp

  15 %

  Tillegg for feil/mangler/differanser

  100 kr

 • Pris

  Aksjekapitalbekreftelse/opprettelse av selskap under stiftelse

  1500 kr

  Kjøp av mynt per rull

  5,- + bestillingsgebyr på 75 kr

  Kjøp av sedler

  1 % av beløpet + bestillingsgebyr på 75 kr

  KAR verifikasjon - etablering

  1000 kr

  KAR, pris per spørring

  2 kr

  Omnummering

  Innmelding 

  700 kr

  Slette/endre omnummerering

  400 kr

LÅN/KREDITT

 • Renter og betingelser er avhengig av bedriftens sikkerhet og betalingsevne.

 • Fastrentelån er et nedbetalingslån der renten er bundet for hele avtaleperioden.

  Fastrentelån kan kan være gunstig i en periode der rentenivået stiger.

  Vi tilbyr fastrenteavtaler på 3, 5 eller 10 år.

  Rentesatsen fastsettes ut fra kundeforhold og sikkerhet. Rentekapitalisering ved forfall.

  Ta kontakt med din bedriftsrådgiver dersom du ønsker tilbud på fastrentelån.

 • Renter og betingelser er avhengig av bedriftens sikkerhet og betalingsevne.

 • Landbrukskreditt

  Renter og betingelser er avhengig av bedriftens sikkerhet og betalingsevne.

  Byggelån i landbruket

  Renter og betingelser er avhengig av bedriftens sikkerhet og betalingsevne.

 • Renter og betingelser er avhengig av bedriftens sikkerhet og betalingsevne.

 • Etablering av lån, aksjeselskaper

  Min. kr. 7500

  Etablering lån manuelt, enkeltpersonforetak

  Min. kr. 7500

 • Renter og betingelser er avhengig av bedriftens sikkerhet og betalingsevne.

 • Månedlig fornyelse

  Belastning konto u/melding

  65 kroner

  Belastning konto m/melding

  75 kroner

  Giro

  90 kroner

  Kvartalsvis fornyelse

  Belastning konto u/melding

  80 kroner

  Belastning konto m/melding

  110 kroner

  Giro

  130 kroner

  Halvårlig fornyelse

  Belastning konto u/melding

  120 kroner

  Belastning konto m/melding

  150 kroner

  Giro

  170 kroner

  Årlig fornyelse

  Belastning konto u/melding

  160 kroner

  Belastning konto m/melding

  190 kroner

  Giro

  210 kroner

  Manglende dekning på konto ved lånefornyelse vil medføre utsendelse av giro med kr. 20,- i ekstraomk.

  Dekning på konto sjekkes kun på forfallsdato og 9 påfølgende dager.

 • Terminutsettelse

  min. kr. 2.500,-

  Avdragsutsettelse

  min. kr. 2.500,-

  Reduksjon av terminbeløp

  min. kr. 2.500,-

  Endring av lånetype

  min. kr. 2.500,-

  Endring av sikkerhet

  min. kr. 2.500,-

  Endring av skyldnere

  min. kr. 2.500,-

  Endring av forfall

  min. kr. 2.500,-

  Prisene er minimumssatser; pris fastsettes individuelt i hvert enkelt tilfelle.

 • Betalingspåminnelse etter 16 dager

  35 kroner

  Inkassovarsel

  35 kroner

SPARING/INNSKUDD

 • Effektiv rente p.t.

  Saldo 0 – 300.000

  0,00 %

  Saldo 300.000 – 1.000.000

  1,65 %

  Saldo over 1.000.000

  2,55 %

 • Saldo 0 – 100.000

  0,00 %

  Saldo over 100.000

  2,70 %

 • Rente

  0,00 %

  Pris per år

  100 kroner

 • Sparekonto

  Saldo 0 - 100.000

  2,90 %*

  Saldo 100.000 - 500.000

  3,90 %

  Saldo over 500.000

  4,25 %

  * Satsene gjelder fra første krone. 12 frie uttak/overføringer pr. år + fjorårets rente. For uttak ut over dette trekkes 2 % av uttaksbeløpet.

 • Saldo 50.000 – 8.000.000

  12 mnd binding

  5,00 % 

  24 mnd binding

  4,20 % 

  * Satsene gjelder fra første krone.

  Ved brudd på fastrenteinnskuddsavtalen vil det påløpe et gebyr på 2 % der antall rentedager er lik antall dager til spareavtalens utløp.

 • Saldo 0 - 500.000

  Fra 2,90 %

  Saldo 500.000 - 2.000.000

  4,65 %

  Saldo 2.000.000 - 8.000.000

  4,75 %

  Saldo over 8.000.000

  4,80 %

  Satsene gjelder fra første krone. Uttak må varsles mer enn 31 dager i forkant. Brudd på varslingsplikten medfører et uttaksgebyr på 4 %.

 • Rente avtales ut fra størrelsen på innskuddet.

 • Depositumskonto

  1,05 %

  Selvbetjent etablering i nettbank/ mobilbank

  500 kr

  Etablering ved et kontor

  1000 kr

  Etablering bedrift

  4000 kr

 • Overtrekksrente

  20 %

  For innskudd over 10. mill. fastsettes prisen individuelt og prislisten er ikke bindende.

KORT

 • Pris

  Årspris

  300 kr

  Pris varekjøp i Norge

  2 kroner

  Pris varekjøp i utlandet

  2 kr

  Valutapåslag ved bruk i utlandet

  2 %

  Uttak i bankens minibanker for våre kunder*

  20 kr

  Uttak minibank i utlandet

  30 kr + 0,5 % av uttaksbeløp
  + 2 % valutapåslag

  Uttak i miniban fremmede kunder

  45 kr

  *Uttak i andre bankers minibanker - se den aktuelle bankens prisliste 

 • Årspris

  Årspris innskuddskort 175 kroner

  Innskudd i innskuddsautomat

  100 kr per innskudd

  Sette inn kontanter i butikk

  65 kroner per innskudd

 • For priser og betingelser, se Eurocard sine nettsider

 • Pris

  Rebestilling kort

  100 kr

  Innskudd i innskuddsautomat

  100 kr per innskudd

  Hastekort

  850 kr

  Rebestilling PIN-kode i posten

  30 kr

  Rebestilling PIN-kode i nettbank

  0 kr

  Sperring av kort pga. eget misbruk

  100 kr

  Nødkontanter

  1300 kr

  Kansellering av bestilling av nødkontanter

  400 kr

 • Pris

  Ta ut kontanter i butikk

  12 kroner per uttak

  Sette inn kontanter i butikk

  65 kroner per innskudd

 • Pris

  Årspris

  300 kr

  Pris varekjøp i Norge

  2 kroner

  Pris varekjøp i utlandet

  2 kr

  Valutapåslag ved bruk i utlandet

  2 %

  Uttak i bankens minibanker for våre kunder*

  20 kr

  Uttak minibank i utlandet

  30 kr + 0,5 % av uttaksbeløp
  + 2 % valutapåslag

  Uttak i miniban fremmede kunder

  45 kr

  *Uttak i andre bankers minibanker - se den aktuelle bankens prisliste 

UTLAND

 • Papirbasert betaling (manuell registrering i banken)

  300 kr

  SEPA-betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal)

  30 kr 

  Ordinær betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal)

  50 kr

 • Grensekryssende betaling/innenlands valutabetaling

  50 kr

  Innenlands betaling i NOK

  0 kr

  SEPA-betaling

  30 kr

 • Tillegg for hastebetaling

  250 kr

  Tillegg hvis avsender dekker alle omkostninger

  250 kr

  Meldingsreparasjon

  100 kr

  Kontoregulering og veksling til/fra egen valutakonto

  0 kr

  Fax-/e-postbekreftelse til mottaker eller avsender

  100 kr

  Kansellasjon/avvisning av mottatt oppdrag

  100 kr

  Kansellasjon av utført betaling

  250 kr

  Reklamasjon/etterlysning av utført betaling

  250 kr

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }