Hva betyr den nye finansavtaleloven for bedriftskunder?

Ny finansavtalelov trådte i kraft 1. januar 2023. Den nye loven innebærer få endringer for deg som bedriftskunde. 

dame-hjemmekontor
paragraf ikon

Hvorfor kommer det en ny lov?

Bedriftens avtaler gjelder fortsatt og fornyes på samme måte som tidligere.

Den nye lovens hovedformål er å styrke forbrukervernet og forebygge gjeldsproblemer for privatpersoner.

Mange av reglene som beskytter privatkunder i finansavtaleloven gjelder ikke for næringsdrivende. Loven tar utgangspunkt i at næringsdrivende er bedre i stand til å forstå innhold og konsekvenser i avtaler, enn det en privatkunde er.  

Få endringer for bedriftens bankavtaler 

Ny lov innebærer få endringer for næringsdrivende, men noen av bankens plikter gjelder også overfor næring. Dette gjelder kravene til innhold i avtaler og forhåndsopplysninger, som oppfylles når du signerer bedriftens avtale med banken. 

På Finans Norges nettsider kan du lese mer om hva loven betyr for næringsdrivende:

illustrasjon-liten-kontrakt

Spørsmål med sirkel.

Hva med enkeltpersonforetak?

Eier du et enkeltpersonforetak, og for eksempel søker om lån, gjør du dette enten som privatperson eller som næringsdrivende. Det er hva du søker om lån til, eller hvilken sikkerhet du stiller for lånet, som bestemmer om det faller inn under næring eller ikke.

Reglene for næring gjelder når

  • formålet med lånet hovedsakelig ligger innenfor din forretningsvirksomhet, for eksempel lån til bygninger for verksted, butikk eller kontorlokale
  • lånet er knyttet til driftsmidler i ditt enkeltpersonforetak
  • sikkerheten du stiller er hovedsakelig knyttet til din næringsvirksomhet

Reglene for privatkunde gjelder når

  • sikkerheten du stiller for lånet er knyttet til deg som privatperson
  • du tar opp vanlige lån til bolig, privat bil eller kort
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }