Hva er incoterms leveringsbetingelser?

Incoterms står for International Commercial Terms.

Incoterms er en samling leveringsbetingelser som kort og enkelt forteller hvem som skal ta kostnadene, ansvaret og risikoen for varetransporten, og når ansvaret går over fra selger til kjøper. Disse standardiserte reglene brukes i nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner for å klargjøre forpliktelsene mellom selger og kjøper når det gjelder forsendelse av varer.

ICC (International Chamber of Commerce) publiserte de første Incoterms-reglene i 1936, og den nyeste versjonen, Incoterms 2020, ble tatt i bruk fra 1. januar 2020. Valget av Incoterms kode skal være oppført i handelsfakturaen.
 

Incoterms 2020
Incoterms 2020 består av 11 forskjellige koder som gir en oversikt over de forskjellige stadiene i transaksjonen. De 4 kodene (FAS, FOB, CFR og CIF) gjelder kun ved sjøfrakt. La oss se på hver kode og hva de betyr for deg:


EXW (Ex Works)
Risikoen går over til kjøperen når selgeren stiller varen til disposisjon på avtalt sted der selgeren har sin fabrikk eller lager (det betyr ikke lastet opp på transportmiddel ved henting). 

Kjøpers ansvar:

 • lasting
 • transport
 • lossing
 • tollklarering (både eksport og import)
 • forsikring*

FCA (Free Carrier)
Risikoen går over til kjøperen når selgeren har levert varen til fraktføreren utpekt av kjøperen på bestemmelsesstedet. 

Selgers ansvar:

 • levere varen til fraktfører utpekt av kjøper
 • klarere for eksport

Kjøpers ansvar:

 • oppnevne en fraktfører
 • inngå en fraktavtale
 • betale for frakt til destinasjon

CPT (Carriage Paid To)
Risikoen går over til kjøperen når selgeren har levert varen til første fraktfører. 

Selgers ansvar:

 • inngå en fraktavtale
 • betale for frakten til bestemmelsesstedet
 • klarere for eksport
 • betale laste- og lossekostnader (hvis disse er inkludert i frakten)

Kjøper skal motta varen på avtalt bestemmelsessted og betale lossekostnader (hvis disse ikke er betalt av selgeren).


CIP (Carriage and Insurance Paid To)
Risikoen går over til kjøperen når selgeren har levert varen til første fraktfører.

Selgers ansvar:

 • inngå en fraktavtale
 • betale for frakten
 • kjøpe transportforsikring** frem til bestemmelsesstedet
 • betale kostnader for lasting og lossing (hvis disse er inkluder i frakten)
 • klarere varen for eksport 

Kjøperen skal motta varen på bestemmelsesstedet og betale lossekostnader (hvis disse ikke er betalt av selgeren). Forsikringsbekreftelse bør kreves.


DAP (Delivered at Place)
Risikoen går over til kjøperen når varen er levert klar for lossing fra transportmiddelet på bestemmelsesstedet. 

Selgers ansvar:

 • inngå fraktavtale
 • betale frakten til bestemmelsesstedet
 • bære kostnader for eksport- og transittklarering
 • klargjøre godset for lossing
 • kjøpe transportforsikring*

Kjøpers ansvar:

 • motta varen på avtalt bestemmelsessted
 • betale kostnader for lossingen fra transportmidlet
 • betale kostnader for importklarering og eventuell videretransport

DPU (Delivered at Place Unloaded)
Risikoen går over til kjøperen når varen er levert i en havn, flyplass, jernbanestasjon, fabrikk, terminal eller lignende. Tidligere kalt DAT.

Selgers ansvar:

 • inngå fraktavtale
 • betale frakten (liner terms)
 • betale for eksport- og transittklarering
 • levere varen ferdig losset på avtalt bestemmelsessted
 • kjøpe transportforsikring*

Kjøpers ansvar:

 • motta varen på bestemmelsesstedet
 • klarere for import

DDP (Delivered Duty Paid)
Risikoen går over til kjøperen når varen er stilt til disposisjon på avtalt sted i importlandet.

Selgers ansvar:

 • levere varen på avtalt bestemmelsessted
 • bære all risiko og kostnader forbundet med forsendelsen dit
 • klargjøre for eksport og import

Kjøper skal motta varen på avtalt bestemmelsessted.


FAS (Free Alongside Ship)
Risikoen for varen går over til kjøperen når den er levert ved siden av skipet. 

Selgeren skal levere varen til avtalt havn og klarere den for eksport.

Kjøpers ansvar:

 • oppnevne fraktfører
 • inngå fraktavtale
 • betale for frakten
 • kjøpe transportforsikring* for varene under sjøtransporten

FOB (Free On Board)
Risikoen for varen går over til kjøperen når varen er om bord i skipet. Ved containerfrakt og Roll-on/Roll-off anbefales det å bruke FCA.

Selgers ansvar:

 • levere varen om bord
 • betale for lasting og alle kostnader i lastehavnen
 • klarere for eksport

Kjøpers ansvar:

 • oppnevne fraktfører
 • inngå fraktavtale
 • betale frakten inkludert lossekostnader

CFR (Cost and Freight)
Risikoen for varen går over til kjøperen når varen er om bord i skipet. Ved containerfrakt og Roll-on/Roll-off, anbefales CPT.

Selgers ansvar:

 • levere varene om bord
 • inngå fraktavtale
 • betale frakten frem til bestemmelseshavn
 • betale lossekostander hvis disse er inkludert i frakten
 • klarere for eksport

Kjøper skal motta varen i avtalt bestemmelseshavn betale for lossing (hvis disse ikke er betalt av selger). 


CIF (Cost, Insurance and Freight)
Risikoen for varen går over til kjøperen når varen er om bord i skipet. Ved containerfrakt og Roll-on/Roll-off, anbefales CIP.

Selgers ansvar:

 • inngå fraktavtale
 • betale frakten
 • kjøpe transportforsikring** til bestemmelseshavn
 • betale for lossingen (hvis denne ikke er inkludert i frakten)
 • klarere for eksport

Kjøpers ansvar:

 • motta varen i avtalt bestemmelseshavn
 • betale for lossing (hvis denne ikke er inkludert i frakten)
 • klarere for import

Forsikringsbekreftelse bør kreves.


* ingen krav til forsikring
** krav til forsikring (erstatning tilfaller kjøper ved skade/tap under hovedtransporten)

Kontakt oss så hjelper vi deg med rådgivning rundt transport-, kjøretøy- og godsforsikringer.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }