• Alle kostnader knyttet til Bank+Regnskap trekkes fra konto. Merk at månedsprisen på 199,- ikke trekkes samlet, men fordeler seg med et trekk på 110,- for banktjenestene og 89,- for regnskapssystemet. I tillegg vil det påløpe kostnader knyttet til bruk av tjenestene, både på bank og på regnskapssystem. Oversikt over disse kostnadene finner du i prislisten her.

    Kostnader knyttet til regnskapssystemet faktureres med mva.
    Eget bilag med mva-spesifikasjon tilgjengeliggjøres.