På hvilket grunnlag blir man vurdert som en Gasellebedrift?

Gasellene beregnes og vurderes på bakgrunn av regnskapene for de fire seneste årene. Dette er noen av kriteriene: 

  • Minst doblet omsetningen over 4 år
  • Omsetning på over 1million kr første år
  • Positivt samlet driftsresultat
  • Unngått negativ vekst
  • Vært aksjeselskap