• Du kan holde oversikt og gjøre endringer i bedriftens innskuddspensjonsavtale via innskudspensjonsleverandørens nettløsning.  

    Der kan du

    • Se og endre spareplanen
    • Melde ansatte inn og ut av avtalen
    • Endre lønn og stillingsprosent slik at de ansatte får riktig pensjonssparing
    • Finne alle elektronisk tilgjengelige dokumenter