• Når kan de ansatte ta ut pensjon?
    Ansatte kan tidligst ta ut alderspensjon fra de fyller 62 år. De må selv gi beskjed når de ønsker at pensjonen skal utbetales. 

    Hvorfor er «Endringer i perioden» negativ? 
    Ansatte som slutter i løpet av året, får med seg sin oppsparte kapital i et pensjonskapitalbevis.