• Når utbetales spareverdien?

  Avtalt utbetalingsdato for sparedelen av forsikringen finner du i forsikringsbeviset.

  Hva må jeg gjøre for å få utbetalt spareverdien?
  Du vil motta et utbetalingsbrev ca. 3 måneder i forkant av avtalt utbetalingsdato.

  Kan jeg begynne å spare igjen på en avsluttet avtale?
  Nei det er ikke mulig å starte sparingen igjen på en avtale som er avsluttet.

  Kan jeg fortsette med forsikringen etter opphørsdato?

  Nei, det er ikke mulig å forlenge forsikringstiden, men du kan alternativt kjøpe nye forsikringer.

  Kan avtaler utbetales (gjenkjøpes) i sin helhet?
  Livsforsikring kan i noen tilfeller gjenkjøpes. Ved gjenkjøp avsluttes avtalen. For livkonto kan det ved tilstrekkelig saldo også gjøres uttak uten at avtalen avsluttes. Det er også mulig å gjenkjøpe livkonto slik at eventuell saldo utbetales og avtalen avsluttes. Mer informasjon om dette finner du i forsikringsvilkårene.

  Betaler jeg skatt på avtalen min?
  Du betaler skatt av avkastningen året etter at den er opptjent. Sparesaldoen inngår i grunnlaget for formueskatt.

  Hva skjer med avtalen hvis jeg dør eller blir ufør?
  I forsikringsbeviset finner du hvilke regler som gjelder for din avtale, samt hvilke beløp som eventuelt vil komme til utbetaling ved død eller arbeidsuførhet.