• Hva er et pensjonskapitalbevis?
  Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon som du får med deg når du slutter i en bedrift med en innskuddsbasert pensjonsordning. Pengene utbetales som en del av din samlede pensjonsutbetaling.

  Når kan jeg starte utbetaling?
  Du kan tidligst starte utbetaling av pensjon fra 62 år, med mindre annet er avtalt. Du må selv gi oss beskjed når du ønsker å starte utbetalingen. Utbetalingstiden må være over minimum 10 år, og du kan tidligst avslutte utbetalingen når du er 77 år.

  Hvis den årlige pensjonen er mindre enn 20 % av folketrygdens grunnbeløp 99858 kroner pr 1. mai. 2019) når utbetalingen skal starte, blir utbetalingstiden automatisk kortet ned slik at årlig pensjon øker.

  Pengene blir utbetalt månedlig sammen med din øvrige pensjon, og beskattes som pensjonsinntekt.

  Kan jeg selv spare videre på et pensjonskapitalbevis?

  Nei, det er ikke mulig å spare videre på et pensjonskapitalbevis.

  Hva er forskjellen på et pensjonskapitalbevis og en fripolise?
  Pensjonskapitalbevis er en pensjonsrettighet du har fra et tidligere arbeidsforhold i en bedrift med innskuddsbasert pensjonsordning. Fripolise er en pensjonsrettighet du har fra et tidligere eller nåværende arbeidsforhold i en bedrift med en ytelsesbasert tjenesteordning.

  Kan jeg slå sammen pensjonskapitalbevisene mine?
  Har du flere pensjonskapitalbevis, lønner det seg å slå disse sammen fordi du slipper unødvendige kostnader.

  Det finnes ulike typer pensjonskapitalbevis. Har du Pensjonskapitalbevis med avkastningsgaranti og vil slå det sammen med Pensjonskapitalbevis med investeringsvalg, må du si fra deg avkastningsgarantien. Pensjonskapitalbevis fra kollektiv livrente kan ikke slås sammen pensjonskapitalbevis fra innskuddspensjon.

  Hva er belastet forvaltningshonorar?
  Prisen til fondsforvalter. Honoraret er trukket fra fondskursen.

  Hva koster det å ha pensjonskapitalbevis?
  Du betaler forvaltningshonorar og avtalegebyr for ditt pensjonskapitalbevis.

  Hvorfor er saldo redusert eller hvorfor er det tatt ut penger fra min avtale?

  Enkelte kunder kan oppleve at saldo er en del lavere enn i fjorårets kontoutskrift eller at det er tatt penger ut fra pensjonsavtalen. Dersom du har sluttet hos en arbeidsgiver eller gått ned i stillingsprosent eller lønn, kan bedriften ha innbetalt for mye på din avtale. De pengene som er innbetalt for mye fra bedriften inn på din avtale vil bli tilbakeført til bedriften. Dette gjelder både pensjonskapitalbevis, innskuddspensjon og hybridpensjon.