Det er mange måneder siden vi ble flyttet til SpareBank 1 Helgeland. Hvorfor skjer dette nå?

Da bedriften ble flyttet i 2021 ble det satt på en videresending av penger fra gammelt kontonummer i SpareBank 1 Nord-Norge til din nye konto i SpareBank 1 Helgeland. Denne videresendingen har en grense på 13 måneder. Det betyr at du innen 13 måneder fra flytten må ha meldt ifra om nytt kontonummer hos de nødvendige personene og aktørene.