Factoring

Betaler kundene dine for sent? Med factoring kan vi håndtere fakturaene for deg og sikre deg inntil 90 prosent av fakturabeløpet samme dag.

mann-pa-kjokken
Pengene raskere inn på konto.
Mindre tid brukt på purring og oppfølging.
Gjelder også for utland og eksport.

faktura

Slik fungerer factoring

Factoring er administrasjon og finansiering av dine fakturaer. 

Med factoring sender du fakturaen til SpareBank 1 Factoring og kan motta inntil 90 prosent av fakturabeløpet samme dag. Resten av beløpet overføres når kunden har betalt fakturaen - minus vår provisjon.

Du slipper selve fakturahåndteringen, men får løpende oversikt via administrasjonsverktøyet FactoLink. Her kan du se:

  • Oversikt over utestående fakturaer
  • Purring av betalinger
  • Inkassorutiner
  • Kunders betalingsevne og kredittid

Hvem passer factoring for?

Factoring passer for dere som selger på kreditt til bedrifter, og som fakturerer etter at varen/tjenesten er solgt og levert.

Er svaret også ja på en eller flere av påstandene under her kan factoring være en nyttig løsning for din bedrift.

  • Vi har god vekst
  • Vi har en relativt stor, eller økende omsetning
  • Vi har for lite tid til administrasjon
  • Vi trekker mye på kassekreditten
  • Vi ønsker bedre likviditet
Spørsmål med sirkel.

Beregn din lønnsomhet

Bruk kalkulatoren på factoring.no til å se hvilken effekt factoring kan ha for din bedrift. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }