Grønne bedriftslån

Skal bedriften investere i prosjekter eller teknologi som har en positiv innvirkning på miljøet? Da kan dere søke om grønt bedriftslån hos oss.

Lavere rente enn vanlig bedriftslån.
Reduserer driftskostnader og strømforbruk.
Gjør bedriften mer attraktiv for kunder og investorer.

Hvem kan få grønt bedriftslån?

Grønne lån skal bidra til bærekraftig utvikling og gis til prosjekter og investeringer som tilfredsstiller våre kriterier for grønn finansiering. Dette kan være prosjekter som gir økt energieffektivitet, reduserer klimagassutslipp eller på andre måter bidrar positivt det grønne skiftet.