Grønne bedriftslån

Grønne bedriftslån gir bedriften gode muligheter til å gjøre investeringer i bærekraftige og miljøvennlige prosjekter.

Prosjektledere på byggeplass
Bedre betingelser enn vanlig bedriftslån.
Bidrar til bærekraftig vekst.
Viser at bedriften tar miljøansvar på alvor.

Hvem kan få grønt bedriftslån?

Vi støtter bedrifter som tar skritt mot en mer bærekraftig fremtid.

Grønne lån skal bidra til bærekraftig utvikling og gis til prosjekter og investeringer som tilfredsstiller våre kriterier for grønn finansiering. Dette kan være prosjekter som gir økt energieffektivitet, reduserer klimagassutslipp eller på andre måter bidrar positivt til det grønne skiftet.

Priser og vilkår

 • Fra 0,3 prosentpoeng i rabatt
 • For tiltak som reduserer klimagassutslipp.
 • For tiltak som reduserer energibehov.
 • For tiltak som øker fornybar energiproduksjon.
 • For tiltak som har annen positiv innvirkning på miljøet.

Grønt næringslån kan gis til tiltak som:

 • Reduserer eller unngår klimagassutslipp
 • Reduserer energibehov eller elektriskt effektuttak
 • Øker fornybar energiproduksjon
 • Har annen positiv påvirkning på miljøet
  • Forhindring og kontroll av forurensing til grunn, vann eller avfall
  • Miljømessig bærekraftig bruk av naturressurser innenfor landbruk og skogsbruk 
 • Utstyr som gir en en bedre miljøeffekt enn det som er standard i bransjen. (Utstyr som blir byttet ut pga elde og slitasje vil ofte ha en positiv miljøeffekt for bedriften, men ikke nødvendigvis føre til bedre resultater enn standarden i bransjen).
 • Er du i tvil så ta kontakt for en individuell vurdering.

Vilkår

 • Grønt næringslån forutsetter at prosjektet er en del av bedriftens bærekraftstrategi og vi forventer at bedriften tar strategiske beslutninger som reduserer klimarisiko og påvirkning på natur, klima og miljøet.
 • Søknader for Grønt næringslån skal, i tillegg til ordinær dokumentasjon, også gi informasjon om prosjektet, beskrive hvordan prosjektet tilfredsstiller søknadskriteriene og inneholde:
  • En beregning på estimert effekt fra prosjektet/tiltaket (i for eksempel CO2-ekvivalenter/år, kWh/år, kW e.l.) sammenlignet med eksisterende alternativ eller bransjestandard.
  • Vise at prosjektet leder til en vesentlig forbedring sammenlignet med alternativ løsning (tradisjonell eller eksisterende).
 • Lån kan gis for direkte investeringskostnader knyttet til prosjektet som f.eks. innkjøp av fysiske investeringer som material/teknologi/system.
 • Lånet dekker ikke egne interne timer eller drifts- og vedlikeholdskostnader.
 • Bedriften skal etter gjennomført prosjekt rapportere endelig effekt av prosjektet (f.eks. gjennom oppdaterte beregninger eller målt effekt) senest 6 måneder etter avsluttet/gjennomført prosjekt sammen med dokumentasjon av kostnader knyttet til prosjektet (fakturaer, kvittering m.m).
 • Vi ønsker mulighet for å publisere informasjon om prosjektet som prosjektbeskrivelse, utlånsvolum, estimert og oppnådd effekt på et overordnet nivå. Vi ønsker å kunne rapportere årlige tall og eventuell annen relevant informasjon løpende under lånets løpetid.
 • Ved hver søknad gjøres en vanlig kredittvurdering. I tillegg gjøres en vurdering knyttet til vilkårene for Grønt næringslån. Ved behov kan ekstern ekspertise tas inn og banken tar forbehold om at tilleggsinformasjon kan være nødvendig å legge frem. 
 • Er du i tvil om prosjektet kvalifiserer for Grønt næringslån, ta kontakt med din rådgiver. 

 

Hva er fordelene med et grønt bedriftslån?

Grønne bedriftslån er en flott mulighet for din bedrift å bidra til en grønnere fremtid. Ikke bare kan lånet hjelpe deg med å investere i bærekraftige prosjekter, men det har som regel også bedre betingelser enn vanlige bedriftslån. 

Et grønt lån viser både kunder, investorer og samarbeidspartnere at din bedrift tar miljøansvaret på alvor.


En viktig brikke i det grønne skiftet

Vi har snakket med et knippe helgelandsbedrifter om miljø, energi og bærekraft i forbindelse med Drivkraftkonferansen 2022: Bakeriet i Mo i Rana, Arbor i Hattfjelldal og FishBase på Dønna.

Video placeholder image
Video placeholder image
Video placeholder image
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }