Uførepensjon sikrer dine ansatte

En ansatt som blir ufør, vil få inntekten sin kraftig redusert. Uførepensjon gir deg og dine ansatte økonomisk trygghet ved uførhet. 

Uførepensjon gir deg og dine ansatte økonomisk trygghet ved tapt arbeidsevne
Gir månedlige utbetalinger til ansatte som blir helt eller delvis ufør.
Sikrer alle ansatte uavhengig av ansettelsestid.
Viktig ansattgode ved rekruttering.

Dette er uførepensjon 

 • Gir ansatte som blir helt eller delvis ufør, månedlige utbetalinger.​​
 • Gjelder uansett årsak til uførhet.​​
 • Prisen på forsikringen avhenger av lønn og alder.​​
 • Utbetalingen starter vanligvis etter 12 måneder. ​​Utbetalingen varer helt frem til pensjonsalder – eventuelt til den ansatte blir frisk.
 • ​​Du kan velge å gi ansatte med barn under 18 år et ekstra tillegg i uførepensjonen.​​

Lær mer om uførepensjon og fordelene for deg og dine ansatte

Video placeholder image

Hvor godt dekket er du og dine ansatte?

Med utbetaling kun fra Folketrygden vil arbeidstakere ofte få utbetalt mellom 35 og 66 prosent av nåværende lønn. Det tilsvarer å få lønn hver andre eller tredje måned.

Med uførepensjon fra arbeidsgiver sikres den ansatte en bedre inntekt. Uførepensjon kjøpes i tillegg til alderspensjon. Den ansatte må være helt arbeidsdyktige på innmeldingstidspunktet for å få uførepensjon. Uførepensjon fastsettes etter like regler for alle ansatte og kan maks være summen av:

 • 3 prosent av lønn inntil 12 G
 • 25 prosent av G, likevel maks 6 prosent av lønn
 • 66 prosent av lønn mellom 6 G og 12 G

Det kan også kjøpes barnetillegg til uførepensjon. Barnetillegget kan maks utgjøre 4 prosent av lønn inntil 6 G.

1 G er 118.620 kroner.

Uførepensjon - hvordan sikre dine ansatte

Slik kan regnestykket se ut:

Lønn 600 000 800 000 1 000 000
Uføretrygd
Folketrygden - årlig
396 000 (66 %) 441 449 (55,1 %) 441 449 (44,1 %)
Uførepensjon
Arbeidsgiver - årlig
45 869 (7,6 %) 138 420 (17,3 %) 276 420 (27,6 %)
Barnetillegg
Arbeidsgiver - årlig
48 000 (8 %) 53 508 (6,7 %) 53 508 (5,4 %)
Totalt 489 869 (81,6 %) 633 377 (79,1 %) 771 377 (77,1 %)

Et ansattgode

Uførepensjon kan være en viktig del av en helhetlig pensjonsplan for bedriften og vil

 • bidra til å tiltrekke seg og beholde ansatte
 • gi de ansatte økonomisk sikkerhet​  
 • redusere risiko og kostnader for bedriften
 • ivareta ansattes helse og velvære

Ekstra trygghet for familien

Som et ekstra ansattgode kan du inkludere etterlattedekninger i bedriftens pensjonsordning.

Ektefelle- og samboerpensjon blir utbetalt til ektefelle, samboer eller registrert partner etter den ansattes død. Utbetalingen er livsvarig.

Barnepensjon blir utbetalt til ansattes barn etter den ansattes død. Barnepensjonen opphører når barnet fyller 21 år. 

Har du uførepensjon privat? Se mer informasjon her

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }