Driftskreditt

Driftskreditt, eller kassekreditt, er en kredittramme som er knyttet til bedriftens driftskonto. Den bør brukes til å finansiere kortsiktige omløpsmidler som fordringer og varelager.

Med driftskreditt har bedriften et innvilget beløp tilgjengelig i perioder hvor betalingsevnen (likviditeten) er svak.
Driftskreditt er en av de vanligste formene for kortsiktig finansiering.
Du betaler kun renter for den delen av kreditten du faktisk benytter deg av.

Merk at kun aksjeselskap kan søke om driftskreditt på knappene ovenfor.
Enkeltpersonforetak kan sende oss en melding her.


Priser og vilkår

  • Du betaler kun renter for den delen av kreditten du benytter til enhver tid.
  • I tillegg betaler du kvartalsvis provisjon av den kredittgrensen som er innvilget.
  • Renter og provisjon belastes automatisk fra kontoen.

Slik fungerer driftskreditt

Med driftskreditt innvilges bedriften en kredittramme til finansiering av varekjøp og kostnader i tiden mellom betaling til leverandørene til innbetaling fra kundene er på konto.

Vi hjelper til med å finne en passende kredittramme. Bedriften betaler kun rente for den delen av kreditten som brukes. I tillegg belastes en provisjon av innvilget kredittramme.

Dersom bedriften er i en bransje med store sesongvariasjoner kan deler av driftskreditten gis som en sesongkreditt. Ved større byggeprosjekt innvilger banken gjerne byggelån.