Produkter
Ikon, datamaskin

Fondsoversikt

Her er en oversikt over alle fond vi tilbyr.


Fra 28.5.21 gjelder nye priser på våre fond.


Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.