Grønt innskudd

Er du opptatt av hva bedriftens penger bidrar til? Nå kan du sette de i arbeid for en grønnere fremtid.

Pengene går uten unntak til finansiering av grønne utlån.
Grønt innskudd gjør flere i stand til å gjøre miljøtiltak på boligen.
Du har kontroll på at pengene bidrar til noe bedriften er opptatt av.

Grønnere sparepenger

Grønt innskudd er for bedrifter som vil sikre at innskuddet bidrar til reduserte klimautslipp og en mer bærekraftig fremtid.

Vi garanterer at innskuddet kun brukes til å finansiere våre grønne lån.

Vilkår

  • 31 dagers bindingstid før uttak

På alle utlån og investeringsvalg vurderer vi miljørisikoen. Ulovlige og direkte miljøskadelige investeringer finansierer vi aldri. Men vi ønsker å gjøre litt mer. Vi vil stimulere andre til å ta gode miljøvalg. Derfor har vi lån som skal ta ned terskelen for å ta i bruk energieffektive løsninger. Det er disse lånene Grønt innskudd bidrar til å finansiere.