Nettbank bedrift

Filoverføring ettergodkjenning

Alternative muligheter for godkjenning av betalinger for kunder tilknyttet regnskapskontorer

1. Kunden blir bruker i regnskapskontorets nettbank-avtale

  • Administrator for nettbanken etablerer kunden som bruker i regnskapskontorets nettbank bedrift-avtale.
  • Administrator gir kunden tilgang til godkjenningsrett for sine egne kontoer i regnskapskontorets nettbank-avtale.
  • Kunden kan godkjenne betalingene sine i regnskapssystemet uten behov for manuell ettergodkjenning i nettbanken.

2. Regnskapsfører godkjenner betalinger på vegne av kunden i regnskapssystemet

  • Regnskapskontor og kunde avtaler at regnskapsfører kan godkjenne betalinger fra kundens kontoer i regnskapssystemet.
  • Regnskapskontorets administrator for nettbank bedrift legger opp godkjenningsrett på aktuelle kontoer for regnskapsfører i regnskapskontorets nettbank-avtale.
  • Regnskapsfører kan godkjenne kundens betalinger i regnskapssystemet uten behov for manuell ettergodkjenning i nettbanken.

3. Regnskapsfører etableres som bruker i kundens nettbank-avtale

  • Kunde har eller etablerer egen hovedavtale for nettbank bedrift.
  • Dersom regnskapskontoret tillater det, kan regnskapsfører bli bruker i kundens nettbank (bestilles av kundens administrator for nettbanken).
  • Regnskapsfører gis godkjenningsrett for betaling fra aktuelle kontorer samt tilgang til bilag og andre oversikter fra nettbanken.
  • Regnskapsfører kan godkjenne kundens betalinger i regnskapssystemet uten behov for manuell ettergodkjenning i nettbanken.