Hva er gjeld?

Gjeld er penger bedriften skylder. I regnskapet er gjeld en betalingsforpliktelse, men det er også en måte å finansiere en bedrift på.

Illustrasjon av mann som forklarer likviditet til kvinne foran en tavle

Gjeld = fremmedkapital

Gjeld kalles også for fremmedkapital, i motsetning til egenkapital, som er penger som eiere setter inn i bedriften.


Illustrasjon av dame som holder på et søylediagram

Hvor mye gjeld?

Jo mer gjeld bedriften har, jo større er rentekostnadene. Med flytende rente kan utgiftene variere, og derfor er det ikke gunstig å ha for mye gjeld.

Hvis bedriften ikke betaler ned gjelden som planlagt, kan kreditoren kreve den inn gjennom purringer og inkassokrav. Da følger det som regel med ekstra gebyrer, og den totale utgiften blir større. 

Din bankrådgiver vil kunne fortelle deg hvor høy gjeldsgrad bedriften din kan leve med.


Hva er forskjellen på kortsiktig og langsiktig gjeld?

I et regnskap deles gjeld opp etter hvor lang tid det er til hele gjelden skal være nedbetalt. Man kaller det da kortsiktig og langsiktig gjeld.

Hva er kortsiktig gjeld?

Kortsiktig gjeld er gjeld som har en levetid på mindre enn ett år, og er som regel knyttet til varekretsløpet. Kortsiktig gjeld er for eksempel kassekreditt, leverandørgjeld, gjeld til kredittinstitusjoner, offentlige avgifter (som arbeidsgiveravgift og merverdiavgift) eller skatt.

Kortsiktig gjeld påvirker bedriftens likviditetsgrad

Hva er langsiktig gjeld?

Langsiktig gjeld er all gjeld som har lengre nedbetalingstid enn det neste året. Som regel er det lån i banken.

Langsiktig gjeld brukes ofte til å finansiere anleggsmidler

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }