Hva er et årsregnskap?

Årsregnskap er det regnskapet alle aksjeselskap og andre regnskapspliktige bedrifter må sende inn til det offentlige hvert år. 

Illustrasjon av mann som forklarer årsregnskap til kvinnelig kollega ved bruk av en tavle

Hvem må levere årsregnskap?

Hovedregelen er at selskapsform og størrelse avgjør om bedriften har regnskapsplikt. Blant annet må disse levere årsregnskap: 

  • Aksjeselskap (AS)
  • Allmennaksjeselskap (ASA)
  • Borettslag (BRL)
  • Boligbyggelag (BBL) 
  • Stiftelser

Enkeltpersonforetak (ENK) har regnskapsplikt hvis de har eiendeler til en verdi på over 20 millioner kroner, eller antall ansatte som i gjennomsnitt er over 20 årsverk.


Illustrasjon av kvinne som holder på et søylediagram

Hva må være med i årsregnskapet?

Et årsregnskap er en rapport med noen faste punkter som må være med:

I tillegg må bedrifter som etter regnskapsloven defineres som store foretak ha med en kontantstrømoppstilling.

Revisjonspliktige bedrifter må ha med en revisjonsberetning.


Når er fristen for å levere årsregnskapet?

  • Årsregnskapet må gjøres ferdig og godkjennes av generalforsamlingen senest 30. juni. 
  • Frist for å sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret er 31. juli.

Hvorfor er årsregnskapet offentlig?

Årsregnskapet offentliggjøres for at myndigheter, eiere, kunder, leverandører, investorer, arbeidssøkere og andre interessenter skal kunne gjøre seg kjent med den økonomiske statusen i bedriften.

Regnskapstallene fra årsregnskapet er for eksempel det du får opp når du søker opp et foretak hos aktører som Proff.no.