Hva er revisjonsplikt?

Revisjonsplikt er den plikten enkelte bedrifter har til å få regnskapet revidert av revisor.

rekkehus

Hvem har revisjonsplikt?

AS, enkeltpersonforetak, NUF, ansvarlig selskap (ANS/DA) og samvirkeforetak har revisjonsplikt, men du kan velge bort revisjon hvis: 

  • driftsinntektene er under 7 millioner kroner.
  • balansen viser at bedriftens eiendeler og gjeld har verdi under 27 millioner.
  • gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk.

For å være fritatt må man aktivt velge bort revisjon i samordnet registermelding. Det kan du gjøre i forbindelse med registrering av selskapet eller ved en ekstraordinær generalforsamling.

Alle stiftelser, ASA og finansforetak har revisjonsplikt, uavhengig av størrelse.


verdipapis_godkjent_hand_mork_bakgrunn.png

Hvorfor må det utføres en revisjon?

En revisjon utføres for å kvalitetssikre at tallene som selskapet rapporterer inn er riktige.

En revisjon kontrolleres av en uavhengig part, og fungerer derfor som et kvalitetsstempel for investorer, kunder, myndigheter eller finansinstitusjoner.


Hvem kan utføre en revisjon?

Det er mye du kan gjøre selv når det gjelder regnskap og regnskapsføring, men revisjon skal alltid gjøres av en ekstern, statsautorisert revisor, som ikke har tilknytning til selskapet.

Hvis du ansetter en revisor, får du både råd og hjelp til å lage gode rutiner for regnskapet. Men når du skal rapportere regnskapet til myndigheten, må du passe på at revisoren ikke har noen bånd til bedriften din. Det betyr at familie og venner ikke kan hjepe deg med revisjonen. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }