PowerOffice

Et brukervennlig regnskapsprogram i skyen. Med PowerOffice Go har du alltid full kontroll på bedriftens økonomi.

Tripletex

Hvorfor velge PowerOffice Go

PowerOffice Go er et skybasert og brukervennlig regnskapsprogram som passer for de fleste små og mellomstore bedrifter. Med et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt, har du alltid full kontroll på bedriftens økonomi. Økonomisystemet kan kobles direkte mot nettbanken og flere andre fagsystemer

Med PowerOffice Go har du full kontroll på bedriftens økonomi. Med dashboardet som enkelt kan tilpasses med interaktive grafer og rapporter, har du alltid full oversikt. Regnskapssystemet har flere muligheter for automatisering, og for kobling mot bank og andre fagsystemer.

Fakturering er raskt og enkelt i PowerOffice Go. Med kobling direkte mot bedriftens nettbank, bokføres innbetalinger automatisk i regnskapet.

Du kan gjøre betalinger direkte fra PowerOffice Go uten å være logget inn i nettbanken. Regnskapet oppdateres automatisk hver gang en betaling gjennomføres.

Du får brukervennlige moduler for utbetaling og postering av lønn. Innsending av A-melding skjer automatisk ved godkjenning av lønn.

Med interaktiv rapportering har du full oversikt over bedriftens økonomiske utvikling. Rapportene kan spores ned til transaksjoner, avdeling, prosjekt eller andre dimensjoner.

Med Go-appen har du alltid regnsklapet med deg i lomma. Du kan enkelt føre timer og reiseregninger, samt løse daglig oppgaver som godkjenning av faktura og betalinger

Du kan snakke med regnskapsføreren din direkte gjennom PowerOffice Go. På den måten får du gjort raskere avklaringer, og du får samlet alle samtaler på ett sted.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }