Fra idé til marked? Slik får du fart på vekstfasen for bedriften

Slik setter du fart på vekstfasen for bedriften

Du har utviklet produktet og skal over i vekstfasen. Hva gjør du nå? Hvordan setter du fart på veksten – og hva er viktig å tenke på? Her er våre beste tips.


1. Et godt produkt må alltid ligge i bunn

– Det tar tid å utvikle produkter, så når du kommer ut i andre enden, bør du i alle fall være sikker på at du har med deg noe markedet vil ha.

Det sier Gøran Steffensen, rådgiver for bedriftskunder i SpareBank 1. Han understreker at et godt produkt alltid må ligge i bunn. Bedriftsrådgiveren har lang erfaring med bedrifter som befinner seg i vekstfasen. Her kommer han med sine beste tips.

 

2. Jobb sammen med kundene dine

Lytt til dem som har skoene på.

– Du må sørge for at produktet ditt er noe kunden er interessert i, og det gjør du ved å snakke med dem.

Lytt til behovene deres hele tiden under utviklingen. Da vet du at du lager noe markedet etterspør, og du kan omstille deg om det skjer noe underveis. Først når du har utviklet noe sammen med kunden, bør du tenke vekst, sier han.

Les også: Bygde bedrift på folkehelse


3. Gjør et godt forarbeid før vekstfasen

Skal du klare å ta markedsandeler, må du kjenne både konkurrenter, kunder og deres behov. Det innebærer for eksempel å vite hvem beslutningstakeren er.

– Det er ikke alltid slik at den egentlige beslutningstakeren er den du tror. Det avhenger av flere ting, blant annet hva slags produkt du selger. Kanskje beslutningsprosessen ligger hos noen andre enn kunden din? Det må du finne ut av i forkant, sier han.

For eksempel vil prisstrukturen i forretningskonseptet ditt påvirke hvem som tar den endelige beslutningen.

– Selger du et produkt med en engangssum på en million kroner, er dette en investering for kunden, og må inn i investeringsbudsjettet.

Priser du deg derimot med en lisensavtale til 100.000 kroner i året, er dette et produkt med en annen, gjerne enklere beslutningsprosess, forklarer Steffensen.

 

4. Finn gode selgere

Uansett hvor bra produktet ditt er, må du ha de rette folka til å fortelle om det.

– Dyktige selgere er helt avgjørende. Det er lett å plukke fra egne rekker og tenke at du må ha noen som kan alt om produktet. Men som oftest er ikke gode utviklere gode selgere, sier han.

I tillegg til å være markedsorienterte, peker bedriftsrådgiveren på at superselgere er flinke til å få innpass hos de riktige personene.

– De vet hvem de skal kontakte, og de får rask avklaring hos kunden på om dette er noe de skal ha eller ikke. Det er altfor lett å bruke tid på lange prosesser som ikke blir noe av. Avklar og kom deg videre!

Les også: Ansette medarbeidere

 

5. Husk at det koster å vokse

Vekst er kostbart. Derfor må du holde fokus på det som skal skape veksten. Invester i midlene som er kjernevirksomheten – kvitt deg med kostnadene utenfor kjernen.

Tilskudd til miljøteknologi

Utvikler du et innovativt produkt eller prosesser som løser et miljøproblem, kan du søke om finansiering gjennom Miljøteknologiordningen. 

Les mer om ordningen hos Innovasjon Norge

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }