Mottar de ansatte i idrettslaget lønn? Da må dere vite dette.

Et idrettslag kan ha mange engasjerte foreldre som stiller opp, enten det er som sjåfører, på dugnader eller på cuper og samlinger. Men dersom idrettslaget har ansatte som mottar lønn, er det faktisk lovpålagt med pensjonsavtale. I tillegg kan ansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring være aktuelt.

Lars Wettestad

IL Skrim

IL Skrim er et av mange idrettslag som har lønnet ansatte. De er et allianseidrettslag med 2100 medlemmer i alle aldre, fra 6 år og opp til over 90 år. 

– Vi er en klubb hvor hele familien kan være med å bidra, og hvor du ved å bruke fritiden din gir tilbake til barn og ungdom i form av et sosialt nettverk, tilhørighet, trivsel og trygghet, sier Lars Wettestad, daglig leder for allianseidrettslaget IL Skrim i Kongsberg.

Av faste ansatte, har idrettslaget en daglig leder i 100 % stilling. Det har de hatt i snart to år. – I tillegg har vi trenere og barneidrettsveiledere på skriftlige trenerkontrakter som gjelder for ett år av gangen, sier Lars.

Her er en kort oversikt over de ulike forsikringene som vil være aktuelle for klubber, lag og foreninger.

Pensjon

De fleste bedrifter er pålagt å spare pensjon for sine ansatte. Dette gjelder også klubber, lag og foreninger Det er som kalles obligatorisk tjenestepensjon, forkortet til OTP.

  • En god pensjonsordning kan gjøre deg til en mer attraktiv arbeidsgiver. En tusenlapp ekstra i pensjon vil i det lange løp bety mye mer enn en tusenlapp ekstra i lønn.
  • Både laget eller foreningen og de ansatte får skattefordeler av pensjonssparing.

Hvem må ha obligatorisk tjenestepensjon?

  • Alle lag og foreninger med minst to ansatte som jobber 75 % stilling eller mer.
  • Alle lag og foreninger med minst en ansatt i tillegg til eier, som jobber 75 % stilling eller mer.
  • Lag og foreninger med ansatte som jobber 20 % stilling eller mer – som til sammen utgjør minst 2 årsverk.

Ansvarsforsikring

Et erstatningskrav mot laget eller foreningen kan i verste fall føre til konkurs. 

  • Ansvarsforsikring dekker økonomiske tap dersom klubben kommer opp i erstatningsansvar.
  • Ansvarsforsikring er klubbens "livsforsikring", og kan hjelpe dere med å dekke tapet slik at dere kan drive videre.
  • Trygger klubber som alltid vil ha en viss risiko for erstatningskrav. Forsikringen kan tilpasses de fleste virksomheter.

Her kan du lese mer om pensjon og forsikring for klubber, lag og foreninger

Kriminalitetsforsikring/underslagsforsikring

Alle idrettslag er pliktig til å ha kriminalitetsforsikring/underslagsforsikring. Det er hjemlet i NIFs lov § 2-11 punkt 7 at alle organisasjonsledd skal sørge for at organisasjonsleddet har:

  • To stykker som disponerer bankkonti i fellesskap.
  • Ha underslagsforsikring minimum for de som disponerer bankkonti.

Det er det enkelte organisasjonsleddet sitt ansvar å tegne underslagsforsikring. Merk at klubbene må selv tegne egen forsikring. Har klubben klubbforsikring i IF, er underslagsforsikring inkludert. 

Les mer om underslagsforsikring hos NIF