Omstilling, avvikling eller konkurs

Når markedet endrer seg kan normalt sunne bedrifter få problemer med økonomien. Da er det viktig å skaffe seg full oversikt over situasjonen, slik at dere kan treffe gode beslutninger. Her er noen tips og råd på veien.

Ta grep så tidlig som mulig

Dersom bedriften får problemer med økonomien, er det viktig å ta grep så tidlig som mulig. Søk gjerne råd hos banken, eller hos regnskapsfører.

nettbank bedrift

Fire tips til omstilling av bedriften:

  1. Se på inntektene: Dekker inntektene bedriftens kostnader? Er svaret nei må dere planlegge grep som forbedrer situasjonen. Hvilke muligheter har dere for å øke inntjeningen? Ekspansjon mot nye markeder, salg av andre typer varer og tjenester.
  2. Se på kostnadene: Ta en gjennomgang av alle kostnader. Start med de største kostnadspostene. Hva kan dere redusere og endre? Kan du selge eiendeler, varelager og utstyr?
  3. Se på finansieringen: Hvordan er selskapet finansiert? Kan du forlenge eller omstrukturerer bedriftens gjeld?
  4. Øke egenkapitalen: Kan eierne gå inn med frisk kapital i selskapet, eller kan du få inn andre på eiersiden?

Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet

Etter aksjeloven må et aksjeselskap til enhver tid ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Hvis selskapet ikke har dette, har styret plikt til å handle. Hensikten med handleplikten, er at styret og generalforsamlingen skal kunne sette i verk tiltak mens det fortsatt er mulig å redde bedriften eller redusere tapet. Om handlingsplikten ikke følges opp, kan styret bli erstatningsansvarlig. Styreansvaret er et individuelt ansvar for hvert enkelt styremedlem, ikke et kollektiv ansvar for hele styret. 

Avvikling

Å avvikle er ikke det samme som å gå konkurs. Det kan være mange grunner til at man velger å legge ned bedriften, for eksempel at markedet endrer seg, at eiere ønsker å trekke seg ut, eller at innholdet i bedriften er solgt til andre. For å avvikle må bedriften kunne betale alt av gjeld og regninger.

Nedenfor kan du lese mer om hvordan du avvikler et aksjeselskap. Prosessen beskrives i større detalj på altinn.no.

Fire steg til avvikling av aksjesselskap


Går det mot konkurs?

Er det ikke penger nok til regningene, eller overstiger gjelden inntektene og eiendelene til bedriften?

En av hovedoppgavene til styret og ledelsen i bedriften er å passe på at man har en forsvarlig egenkapital og likviditet. Dersom bedriften ikke klarer å betale utgiftene etter hvert som de forfaller, og verdiene og inntektene ikke er tilstrekkelig for å dekke gjelden (insolvens) har styret handlingsplikt.  

Konkurs meldes til tingretten, og det kalles å begjære oppbud om dere selv melder fra. Styret har ansvaret for økonomien i aksjeselskap, og kan være erstatningsansvarlig om de ikke følger opp dette. Går selskapet konkurs blir andre påført tap, siden selskapet ikke kan gjøre opp for seg.  

Verdt å vite om konkurs

Ved en konkurs mister man retten til å disponere over selskapets eiendeler. Styremedlemmer og daglig leder mister også sine verv. Tingretten vil opprette en bobestyrer (advokat) som krever inn utestående gjeld, og kan selge selskapets eiendeler slik at kreditorene får dekket kravene sine.

Leverandører, ansatte og skattemyndigheter som har penger til gode, og som kan vise til at bedriften er pengelens kan be tingretten om at det åpnes konkurs. Dette skjer ved en konkursbegjæring.

Tingretten vil avgjøre om det skal åpnes konkurs. De vil også oppnevne en bobestyrer som har som hovedoppgave å skaffe penger til å dekke krav fra leverandører, bank, ansatte osv.

Ved en konkurs vil det bli tatt en gjennomgang av bedriftens økonomi for å få oversikt over eiendeler i selskapet og gjeld. Bobestyrer vil hente informasjon fra ledelsen i bedriften, regnskapsfører, revisor, offentlige registre, og sørge for en riktig fordeling av midlene i boet mellom kreditorene.

Nyttige linker

  • Aksjeloven: Her kan du lese om krav til selskapets egenkapital, og styrets handlingsplikt. 
  • Konkursloven: Her står det hva dere skal gjøre ved gjeldsforhandling eller konkurs. 
  • Konkursrådet: Her kan du lese mer om hva som skjer ved konkurs eller gjeldsforhandling. 
  • Domstol.no: Her finner du informasjon om konkurs, tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning. 
  • Altinn.no: Her kan du lese mer om avvikling, sletting og konkurs. 
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }