Pensjon

En god pensjonsordning kan være et konkurransefortrinn i kampen om de beste ansatte. 


Illustrasjon: egen pensjonskonto

Nå er egen pensjonskonto her

Egen pensjonskonto er en lovbestemt konto der dine ansatte får samlet all sin innskuddspensjon - også fra tidligere arbeidsgiver.

Hva må du som arbeidsgiver vite om egen pensjonskonto?

Fire kjappe om pensjon

1. De fleste bedrifter med ansatte er lovpålagt å spare til pensjon. Det heter obligatorisk tjenestepensjon, og kalles også OTP.

2. En god pensjonsordning kan gjøre deg til en mer attraktiv arbeidsgiver. En tusenlapp ekstra i pensjon vil i det lange løp bety mye mer enn en tusenlapp ekstra i lønn.

3. Både bedriften og de ansatte får skattefordeler av pensjonssparing.

4. Selvstendig næringsdrivende kan også spare til pensjon, selv om det ikke er lovpålagt.

Bedriftsrådgiver Karianne forklarer hva bedriften må ha i pensjonsavtalen 

Video placeholder image

Film med bedriftsrådgiver Karianne

Vår pensjonsordning


Innskuddspensjon

  • Den vanligste formen for pensjonssparing.
  • En prosentsats av lønnen til dine ansatte settes av til pensjon.
  • Innskuddspensjon gir forutsigbare kostnader for bedriften, og god avkastning for de ansatte.
  • De ansatte kan selv få velge hvor forsiktig eller offensivt de ønsker å være i pensjonssparingen sin.

Les mer om innskuddspensjon

Les mer om innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende


Hvem må ha obligatorisk tjenestepensjon (OTP)?

  • Alle bedrifter med minst to ansatte som jobber 75 prosent stilling eller mer.
  • Alle bedrifter med minst en ansatt i tillegg til eier, som jobber 75 prosent stilling eller mer. 
  • Bedrifter med ansatte som jobber 20 prosent stilling eller mer – som til sammen utgjør minst to årverk.

Hva er obligatorisk tjenestepensjon (OTP)? Les mer her

Hva er ytelsespensjon?

  • Ytelsespensjon er vanlig for de som er ansatt i det offentlige, og blir i dag lite brukt i private bedrifter. 
  • Den ansatte får en fast prosentsats av sluttlønnen utbetalt som pensjon. 
  • Ytelsespensjon er ikke lenger i salg.

4 filmer om pensjon

Se filmene og få forklart hvordan pensjonen er bygd opp.

Video placeholder image

Film: Pensjon. Hva er Folketrygden?

Video placeholder image

Film: Tjenestepensjon (pensjon fra jobben)

Video placeholder image

Film: Egen sparing til pensjon

Video placeholder image

Film: AFT - Avtalefestet pensjon