• Hvis bilen kjøres av noen under 23 år må vi få beskjed om dette, slik at det står i forsikringsavtalen for bilforsikringen. Det er større sjanse for at det skjer et uhell når fører er under 23 år og det vil påvirke prisen. Erstatningen kan bli redusert dersom vi ikke kjenner til dette når det skjer en skade.

    Er du usikker på hva som står i forsikringsavtalen din kan du sjekke dette i mine forsikringer, mobilbanken eller nettbanken.