Hva betyr avkortning av forsikring?

Hvis forsikringen din blir avkortet, betyr det at erstatningen din blir redusert. Hvis du ikke følger dine forpliktelser som forsikringstaker og det skjer en skade, kan det føre til en avkortning. Alle forsikringsavtaler har visse regler som du må følge. Disse reglene er blant annet beskrevet i vilkårene og sikkerhetsforskriftene. Sikkerhetsforskriftene er der for å sikre at ting blir gjort på en trygg og ansvarlig måte. Hvis du bryter sikkerhetsforskriftene, kan det føre til avkortning, avhengig av hvor alvorlig bruddet er.

Noen eksempler på ting som kan føre til avkortning fra forsikringsselskapet er hvis: