• Hovedforfall er den datoen forsikringsavtalen fornyes, og er en gang i året. Når du kjøper en forsikring så er dette i hovedsak en 1-års avtale (for ordens skyld: du er ikke bundet til avtalen i et år og kan når som helst si opp eller flytte forsikringen). Forsikringsavtalen fornyes automatisk når det har gått et år, på hovedforfallsdatoen.

    Du kan finne datoen for hovedforfallet for dine forsikringer i forsikringsavtalen. Forsikringsavtalene finner du ved å logge inn på mine forsikringer, mobilbanken eller nettbanken.

    Ved hovedforfall kan forsikringsselskapet endre priser og vilkår, men må informere om endringene i fornyelsesdokumentene. Selskapet kan ikke endre priser og vilkår på løpende avtaler med unntak av om risikoen endrer seg, f.eks. ved endring av kjørelengde i bilforsikringen, eller at man begynner å leie ut huset man har forsikret.

    Et annet eksempel; hvis egenandelen ved veihjelp går opp fra 500 kr til 700 kr etter at du har inngått avtale om bilforsikring vil du fortsatt ha 500 kr i egenandel (ved veihjelp) frem til neste hovedforfall.