Hva er barneforsikring?

En barneforsikring gir økonomisk trygghet hvis barnet ditt blir alvorlig syk eller utsatt for en ulykke.

Hvis barnet ditt ikke kan jobbe som voksen, blir barnet i praksis minstepensjonist og må klare seg med uføretrygd fra NAV. Denne trygden er mye lavere enn en gjennomsnittlig lønning. En barneforsikring vil da kunne gi barnet en bedre økonomisk situasjon også som voksen.

Les Hva dekker barneforsikringen?