Hva dekker barneforsikringen?

Barneforsikringen dekker utbetalinger ved uførhet, varige skader og alvorlige sykdommer. I tillegg dekkes ulike utgifter og hjelpemidler knyttet til ulykke og sykdom.

Oversikten er forenklet. Se vilkår for detaljer.

Utvalgte sykdommer Barneforsikring
Kreft
Godartede svulster i hjerne og ryggmarg
Insulinkrevende diabetes mellitus
Multippel sklerose (MS)
Revmatoid artritt (leddgikt)
Morbus Crohn (Crohns sykdom)
Ulcerøs kolitt (blødende tykktarmsbetennelse, colitis ulcerosa)
Cystisk fibrose
Nyresvikt
Organtransplantasjon
Alvorlig hjerneskade
Amputasjon
Alvorlig brannskade

Andre dekninger
 
Utvidet stønad (i tillegg til NAV sin hjelpestønad)
Varig skade etter ulykke
Dagpenger ved sykehusinnleggelse
Behandlingsutgifter ved ulykke
Gratis helsetelefon
Tekniske hjelpemidler og ombygning av bolig
AV1 skolerobot
Gratis samtaler med psykolog
Dødsfall
Uførekapital (engangsutbetaling)* 8 G
Uførepensjon (utbetaling hver måned)** Valgfri dekning
(Velg mellom ingen, 0,5 G eller 1 G i året)

*Hvis barnet blir minst 50 % varig arbeidsufør.
**Hvis barnet ditt har vært minst 50 % sykmeldt i 12 måneder sammenhengende.

Utbetaling av uføreforsikringene kan tidligst starte ved fylte 18 år.

8 G = 8 x grunnbeløp

 


Info dokument

Barneforsikringen inneholder

Dagpenger ved sykehusopphold

Hvis barnet må være på sykehuset i mer enn 14 dager sammenhengende, vil barneforsikringen gi støtte fra første innleggelsesdag. Totalt kan barnet få dagpenger i inntil 365 kalenderdager, dagene trenger ikke være sammenhengende, men kan gå over flere år. Forsikringen er på 1.240 kroner per dag (tilsvarer 1 % av folketrygdens grunnbeløp).

Utbetaling ved varig skade etter ulykke

En ulykke kan føre til at barnet får en fysisk skade for resten av livet, barneforsikringen gir en engangsutbetaling basert på hvor alvorlig skaden er. Full utbetaling på kroner 2.965.500 kroner (tilsvarende 25 ganger folketrygdens grunnbeløp) gis ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet.

Ved lavere invaliditet gis erstatning i forhold til invaliditetsgrad. Når barnet fyller 26 år videreføres automatisk en ulykkesforsikring tilsvarende 1.860.420 kroner (15G) på 26 års dagen.

Kan dekke reise- og behandlingsutgifter i forbindelse med en ulykke

Forsikringen dekker behandlingsutgifter som oppstår innen fem år etter ulykken inntraff. Følgende utgifter kan dekkes av forsikringen:

 • Behandlingsutgifter gitt eller foreskrevet av lege
 • Behandlingsutgifter ved tannskader
 • Reiseutgifter

Erstatningsbeløpet er inntil 118.620 (tilsvarende 1 ganger folketrygdens grunnbeløp) per ulykkestilfelle. Som regel dekker NAV behandlingsutgiftene, det de ikke dekker kan vi dekke.

Støtte ved behov for hjelpemidler eller tilpasning av bolig

Hvis barnet får en varig sykdom eller skade som gir behov for hjelpemidler eller tilpasning av bolig, kan forsikringen erstatte rimelige og nødvendige tiltak med inntil 360.084 kroner (tilsvarende 3 ganger folketrygdens grunnbeløp. Tiltakene må godkjennes av oss på forhånd og erstatning gis bare hvis utgiftene ikke dekkes av noen andre.

Utbetaling ved utvalgte sykdommer

I noen tilfeller oppstår behov for ekstra fri fra jobb eller andre utgifter i forbindelse med at barnet ditt blir sykt. Sykdommer som gir utbetaling er følgende:

 • Kreft
 • Godartede svulster i hjerne og ryggmarg
 • Insulinavhengig diabetes mellitus
 • Multippel sklerose
 • Leddgikt
 • Morbus Crohn
 • Ulcerøs kolitt
 • Cystisk fibrose
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Alvorlig hjerneskade
 • Amputasjon

Maks pengestøtte er på 496.112 kroner (tilsvarende 4 G).

Engangsutbetaling hvis barnet dør

Hvis barnet dør mottar foreldrene en engangsutbetaling på 118.620 kroner (tilsvarer folketrygdens grunnbeløp).

Utvidet støtte hvis barnet trenger ekstra omsorg

Hvis barnet har behov for ekstra tilsyn og pleie i dagliglivet, kan foreldrene få hjelpestønad fra NAV. Mottas støtte fra NAV, vil barneforsikringen gi en utvidet støtte i tillegg. Maks pengestøtte er 248.056 kroner (tilsvarer to ganger folketrygdens grunnbeløp) per år i maks 5 år.

Betalingsfritak hvis en av foreldrene dør

Hvis en av foreldrene dør betaler Fremtind barneforsikringen frem til barnet blir 20 år.

Uføreforsikring barn

Forsikringen kan utvides til å dekke arbeidsuførhet. Hvis barnet ditt blir ufør reduseres muligheten til å tjene egne penger og støtten fra NAV er mindre enn en vanlig lønning. For å dekke noe av inntektstapet anbefaler vi å kjøpe en forsikring for uførhet, siden det vil gi barnet en bedre økonomisk situasjon som voksen. Uførepensjon er månedlige utbetalinger frem til man senest blir 67 år, mens uførekapital er en engangsutbetaling.

Mer om uførepensjon
Uførepensjonen gir en utbetaling hvis barnet ditt har vært minst 50 % sykmeldt i 12 måneder sammenhengende. Utbetalingene kan tidligst starte ved fylte 18 år. Når barnet fyller 26 år videreføres automatisk en uførepensjon tilsvarende forsikringssummen som er valgt uten å gi nye helseopplysninger. Forsikringen varer til 67 år. Du kan velge mellom årlig uførepensjon på 

 • 118.620 kroner (1 G)
 • 99.222 kroner (0,8 G)
 • 62.014 kroner (0,5 G)

Mer om uførekapital
Uførekapitalen gir en engangsutbetaling på 992.224 kroner (8 G) hvis barnet blir erklært minst 50 % varig arbeidsufør etter fylte 18 år. Når barnet fyller 26 år videreføres automatisk en uførekapital tilsvarende 8 G uten å gi nye helseopplysninger. Forsikringen varer til 60 år. 


Barneforsikring vilkår og IPID

Vilkår

Har du barneforsikring hos oss fra før, må du logge inn og se vilkårene som gjelder for barnet ditt. 

Her kan du laste ned vilkårene som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.


Er det lenge siden du kjøpte barneforsikringen, og ønsker den nyeste forsikringen? 

Kontakt oss for mer informasjon om hva som er nytt og forbedret i dagens barneforsikring, og for hjelp til å oppgradere til nyeste versjon.

av1 robot står i et klasserom mens en jente følger med fra senga på soverommet sitt

Barneforsikringen med AV1 - robot

Vi har inkludert AV1 robot i vår barneforsikring. Det betyr at barnet ditt nå kan få være med vennene sine fra sykesengen hvis barnet skulle bli langtidssykemeldt.

Norges beste barneforsikring

Vårt forsikringsselskap Fremtind har Norges beste barneforsikring ifølge bytt.no. Barneforsikringen har også fått gode utmerkelser i flere andre kåringer.

Les om våre best i test utmerkelser.

videolege på mobil prater med foreldre med barneforsikring

Dr.Dropin helsehjelp

Dr.Dropin helsehjelp er en gratis og døgnåpen rådgivningstelefon for deg med barneforsikring. Det er ingen spørsmål som er for store eller små. Profesjonelt helsepersonell kan hjelpe deg og barnet ditt med spørsmål om blant annet:

 • Feber
 • Hoste
 • Søvn
 • Medisiner
 • Bør jeg oppsøke legevakt?

Gratis samtaler med psykolog

Trenger datteren eller sønnen din å snakke med noen om vanskelige tanker, uro eller stress?

Mange unge har perioder hvor det kan være fint å snakke med noen andre enn familie og venner. Unge over 16 år får nå gratis videosamtaler med en kvalifisert psykolog i barneforsikringen.

Forsikringen inneholder 5 gratis samtaler hos Dr.Dropin per år.


Hva lurer andre på?


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }