Hva er egenandelen på reiseforsikringen?

Det er som hovedregel ingen egenandel ved bruk av helårs reiseforsikring.

For reiseforsikringen i kredittkortet er egenandelen 500 kroner for reisegods og behandling etter ulykke. Skal det gjøres aldersfradrag på reisegods, gjøres dette før egenandelen trekkes.

Aldersfradrag ved erstatning
For noen gjenstander som er kjøpt nye er det aldersfradrag ved erstatning:

Gjenstand
 
Fradragfrie år
 
Fradrag per påbegynt år
(maks 80 %)
Mobiltelefon 1 20 %
Elektronisk utstyr med tilbehør 1 10 %
Sykkel 3 20 %
Briller 1 10 %

Det er greit å vite at andre gjenstander erstattes med markedspris, gjenanskaffelsespris eller omsetningsverdi som brukt - avhengig av type gjenstand. Det kan også være makserstatning eller andre begrensninger. Se vilkår for detaljer.

 

Se også: